Siirry suoraan sisältöön

Sosiokulttuurinen vanhustyö ja ammatillinen vuorovaikutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10002-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Jari Uimonen
  • Piia Kauhanen
  • Anu Ihanus

Vastuuopettaja

Piia Kauhanen

Ryhmät

  • SGAK23
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
A) Sosiokulttuurinen vanhustyö ja ammatillinen vuorovaikutus 4 op

Tunnistat erilaisia ikääntymisteorioita ja ikäkäsityksiä
Osaat määritellä sosiokulttuurista vanhustyötä
Ymmärrät arvojen, asenteiden ja etiikan merkitystä vanhustyön lähtökohtana
Osaat nimetä osallisuuden ja toimijuuden ulottuvuuksia aktiivisessa ikääntymisessä
Osaat kuvailla ikäihmisen elämänkulkua ja siihen liittyvää yksilöllistä vanhenemista voimavaralähtöisesti
Osaat ammatillisen vuorovaikutuksen ja reflektoinnin perusteet

B) Tieto- ja viestintäteknologia 1 op

Osaat käyttää ammattikorkeakoulun tietoteknisiä laitteita, sähköisiä palveluja ja tietojärjestelmiä vastuullisesti.
Osaat tehdä tekstinkäsittelyohjelmalla opinnäytetyöohjeen asetteluvaatimusten mukaisia raportteja. Osaat käyttää opiskelussa vaadittavia sähköisiä palveluja ja tietokoneohjelmia.
Osaat työskennellä ja viestiä vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.

Sisältö

A)
Ikääntymisteorioita ja ikäkäsityksiä
Sosiokulttuurinen vanhustyö
Osallisuus ja toimijuus
Arvot, asenteet ja eettinen ajattelu
Ammatillinen vuorovaikutus
Reflektio

B)
-Karelia AMK:n tietotekniset palvelut (tietoverkon käyttöopas) sähköposti, verkko-oppimisympäristössä (Moodle, Collaborate) toimiminen.
-Opinnäytetyöohjeen mukaisen raportointimallin tuottaminen tekstinkäsittelyohjelmalla ja asiakirjan vakioasettelumallin käyttö (STS 2487-standardi).
-Sosiaalisen median hyödyntäminen opiskelujen tukena
-Karelia-Startin hyödyntäminen opintojen aikana

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

B-osan oppimistehtävä integroitu A-osaan.