Siirry suoraan sisältöön

Aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: SG10001-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Geronomikoulutus (SG)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Geronomikoulutus

Opettaja

  • Katri Palpatzis
  • Juha Pesonen
  • Marika Lappalainen

Vastuuopettaja

Katri Palpatzis

Ryhmät

  • SGAK23
    Geronomi (AMK), monimuoto, kevät, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- Osaat kuvata ikääntyneiden hoitotyön ja kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja tietoperustan
- Osaat selittää aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen lähtökohtia
- Osaat tunnistaa ikäihmisen inhimillisiä tarpeita ja yksilöllisiä voimavaroja
- Osaat määritellä hoito- ja kuntoutustyön prosessin vaiheet
- Tunnistat ikääntyneiden hoitotyön ja kuntoutuksen näyttöön perustuvana toimintana
- Osaat hakea tarkoituksenmukaista gerontologista tietoa luotettavista tiedonlähteistä

Sisältö

- Ikääntyneiden hoitotyön ja kuntoutuksen keskeiset käsitteet
- Aktiivinen, terve ja toimintakykyinen ikääntyminen
- Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä vanhustyö
- Voimavaralähtöinen ajattelu
- Hoitotyön ja kuntoutuksen prosessi
- Näyttöön perustuva toiminta ja keskeisiä tiedonlähteitä
- Aseptisen työskentelyn periaatteet ja henkilökohtainen hygienia
- Turvallisen ja ergonomisen työskentelyn periaatteet

Arviointiasteikko

H-5