Siirry suoraan sisältöön

Miten tuen pienen lapsen (0-2 vuotta) motorista kehittymistä? (1 op)

Toteutuksen tunnus: SF10055-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 15.03.2024

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 60

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Hilppa Mustonen

Vastuuopettaja

Hilppa Mustonen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- Oivallat pienen lapsen motorisen kehittymisen vaiheita
- Osaat valita ikään sopivia leikkejä tukeaksesi lapsen motorista kehittymistä

Sisältö

Oletko kaivannut arkeesi vinkkejä, miten voisit tukea lapsesi motorista kehittymistä varhaislapsuudessa? Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan motorisen kehittymisen vaiheisiin syntymästä kahteen ikävuoteen sekä saat vinkkejä, miten voit tarjota lapselle virikkeellisen ympäristön tukeaksesi lapsesi kehittymistä.

Opintojakso soveltuu vanhemmille, isovanhemmille tai muille pienten lasten kanssa toimiville.

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaalien tutkimisesta ja tehtävien suorittamisesta. Opintojakson voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Sisältö tarkemmin:
- Pienen lapsen motorisen kehittymisen vaiheet
- Pienen lapsen motorista kehittymistä tukevat elementit ja vinkit sen tukemiseen

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka voit toteuttaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla pääset miettimään, miten pieni lapsi kehittyy ja miten voisit tukea kehittymistä. Erilaisten oppimistehtävien kautta hahmotat kehityksen kulkua. Pääset itse suunnittelemaan, miten voisit erilaisia elementtejä hyödyntäen tukea lapsen motorista kehittymistä pikku lapsuuden aikana.

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaalien tutkimisesta ja tehtävien suorittamisesta. Opintojakson voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista erilaisilla oppimistehtävillä, jotka voi tehdä oman aikataulun mukaisesti opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 1 op = 27 h opiskelijan työtä. Tämä 27 h koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden. Opintojakson ohjeet löytyvät verkkoalustalta. Opintosuoritteet viedään järjestelmään kaksi kertaa lukukauden aikana, tarkemmat tiedot löytyvät opintojakson alustalta. Opintojakso sulkeutuu heinäkuun lopussa 2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, suorittaa alustalta löytyvät tehtävät sekä saada hyväksytty arvosana raportista.