Siirry suoraan sisältöön

Liikuntavammojen ennaltaehkäisy (1 op)

Toteutuksen tunnus: SF10053-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 40

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Noora Silvennoinen

Vastuuopettaja

Noora Silvennoinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- Tunnistat miten liikuntavammoja syntyy
- Tunnistat vammoille altistavia tekijöitä ja vammoilta suojaavia tekijöitä
- Hahmotat vammariskiä vähentävän liikkumisen suunnittelun perusteita

Sisältö

Liikutko tai olet aloittamassa liikkumista, mutta vammat pelottavat?
Tällä opintojaksolla tutustut liikuntavammojen syntymekanismeihin, vammojen riskitekijöihin vammoilta suojaaviin tekijöihin, sekä opit perusteita, miten suunnitella liikkumista vammariskiä vähentäen.
Opintojakso soveltuu liikkumisen aloittamista suunnitteleville, liikuntaa harrastaville, sekä ammattilaisille, jotka työssään antavat yleistä liikuntaohjausta. Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

Keskeinen sisältö
- Liikuntavammojen yleisimmät syntymekanismit
- Vammoille altistavat tekijät
- Vammojen ennaltaehkäisy
- Vammoja ehkäisevän liikunnan suunnittelu

Aika ja paikka

Oman aikataulun mukaiset verkko-opinnot 18.9-8.12.2023 välillä.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorttamiseen tarvittava materiaali on saatavilla verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan liikuntavammojen syntymekanismeihin, vammojen riskitekijöihin vammoilta suojaaviin tekijöihin, sekä käydään läpi perusteita, miten suunnitella liikkumista vammariskiä vähentäen. Opintojakso soveltuu liikkumisen aloittamista suunnitteleville, liikuntaa harrastaville, sekä ammattilaisille, jotka työssään antavat yleistä liikuntaohjausta.
Opintojakson koostuu materiaaliin tutustumisesta ja osaamisen varmistamisesta tehtävillä.
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson osaaminen varmistetaan tehtävillä, jotka voi tehdä oman aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 1op =27h .

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Materiaalien läpikäynti ja hyväksytyt tehtävät (tarkempi kuvaus verkkoalustalla)

Hylätty
Puuttuvia suorituksia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden. Opintojaksolla on ohjeet suorittamiseen ja järjestelmän käyttöön. Opintosuoritteet viedään järjestelmään kuun ensimmäisenä arkipäivänä ja 8.12.2023 jälkeen. Opintojakso sulkeutuu 8.12 jälkeen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, sekä suorittaa jokaisessa osiossa olevat tehtävät. Voit suorittaa testit uudestaan niin monta kertaa kuin tarvitset.

Hylätty (0)

Puuttuvia suorituksia