Siirry suoraan sisältöön

Johdanto ikäystävällisyyteen (1 op)

Toteutuksen tunnus: SF10051-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 80

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anne Airaksinen

Vastuuopettaja

Anne Airaksinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Osaat kuvailla ikääntymistä moniulotteisena fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Osaat määritellä, mitä ikäystävällisyydellä tarkoitetaan. Osaat tarkastella ikäystävällisyyttä monialaisesti eri näkökulmista ja tunnistat siihen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

- Ikääntyminen moniulotteisena ilmiönä
- Ikäystävällisyys
- Näkökulmia ikäystävällisyyden edistämiseen

Aika ja paikka

Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty