Siirry suoraan sisältöön

Green Care perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: SF10050-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 14.05.2023

Ajoitus

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 90

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Katri Palpatzis

Vastuuopettaja

Katri Palpatzis

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 31. Avoin AMK: 31.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- Ymmärrät GC peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön
- Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot
- Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta
- Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat
- Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät
- Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä osaat kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita (oman koulutustaustasi puitteissa)
- Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät
- Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit
- Tunnet Green Care-palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät
- Tunnistat toimialaa koskevat lait
- Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät

Sisältö

Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso Green Care perusteet (5 op) on Green Care Finland ry:n hyväksymä koulutus ja antaa Green Care osaamisen pätevyyden hakiessa palveluille laatumerkkiä.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkossa, Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso ei sisällä aikaan ja paikkaan sidottuja luentoja. Huomioi, että opintojakso sisältää yritysvierailun Green Care-palveluja tuottavassa yrityksessä tai yhdistyksessä, ja siitä raportoinnin. Vaihtoehtoisesti, jos olet GC-palveluntuottaja, voit tehdä raportoinnin omaan yritykseesi.

Oppimateriaalit

Opinojaksolla käytettävä materiaali löytyy Moodle-ympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Opintojakso Green Care perusteet (5 op) on Green Care Finland ry:n hyväksymä koulutus ja antaa Green Care osaamisen pätevyyden hakiessa palveluille laatumerkkiä.

Opintojakson suoritettuasi:
- Ymmärrät GC peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön
- Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot
- Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta
- Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat
- Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät
- Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä osaat kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita (oman koulutustaustasi puitteissa)
- Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät
- Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit
- Tunnet Green Care-palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät
- Tunnistat toimialaa koskevat lait
- Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailu yrityksessä tai yhdistyksessä, joka tuottaa Green Care-palveluja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op. = 135h. opiskelijatyötä.
Huomioi, että kokoavan oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä opintojaksolla on 31.7.2023. Myöhässä palautettuja raportteja ei arvioida.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvietset tietokoneen, jolla voit kirjoittaa raportin. Tarvitset riittävän verkkoyhteyden, että pystyt operoimaan Moodle-alustalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty