Siirry suoraan sisältöön

Minustako fysioterapeutti? (2 op)

Toteutuksen tunnus: SF10040-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 04.06.2023

Ajoitus

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus
  • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

  • Hilppa Mustonen

Vastuuopettaja

Hilppa Mustonen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)

Ryhmät

  • KAKK23KE
    Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

- Oivallat fysioterapian mahdollisuuksien laajuuden ja luot mielikuvaa mitä työskentely fysioterapeuttina voi olla
- Ymmärrät fysioterapiankoulutuksen sisältöjä, ja pääset soveltamaan osaamistasi

Sisältö

Oletko pohtinut millaista fysioterapeutin työ on ja soveltuisiko se sinulle? Entä mitä fysioterapian opinnot pitävät sisällään? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä kurkistamaan fysioterapian maailmaan. Opintojaksolla pääset miettimään fysioterapeutin ominaisuuksia, nimeämään anatomisia rakenteita sekä apuvälineitä, syventämään vuorovaikutustaitoja, havainnoimaan liikettä ja perehtymään työ sekä jatkokoulutus mahdollisuuksiin.

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaalien tutkimisesta ja tehtävien suorittamisesta. Opintojakson voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Sisältö tarkemmin:
- Fysioterapeutin ominaisuudet
- Mitä fysioterapeutin koulutus sisältää
- Mille aloille voit lisäkouluttautua/erikoistua
- Missä voit työskennellä

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka voit toteuttaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla pääset miettimään fysioterapeutin ominaisuuksia, nimeämään anatomisia rakenteita sekä apuvälineitä, syventämään vuorovaikutustaitoja, havainnoimaan liikettä ja perehtymään työ sekä jatkokoulutus mahdollisuuksiin.

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaalien tutkimisesta ja tehtävien suorittamisesta. Opintojakson voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista erilaisilla oppimistehtävillä, jotka voi tehdä oman aikataulun mukaisesti opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 2 op = 54 h opiskelijan työtä. Tämä 54 h koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden. Opintojakson ohjeet löytyvät verkkoalustalta. Opintosuoritteet viedään järjestelmään kaksi kertaa opintojakson aikana. Opintojakso sulkeutuu heinäkuun lopussa 2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, suorittaa alustalta löytyvät tehtävät sekä saada hyväksytty arvosana raportista.