Siirry suoraan sisältöön

1. harjoittelu, perehtyjänä työelämässä (8 op)

Toteutuksen tunnus: SF10016-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

10.04.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Jatta Papunen
  • Maiju Issakainen
  • Hilppa Mustonen
  • Noora Silvennoinen

Vastuuopettaja

Sini Puustinen

Ryhmät

  • SFAK22
    Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

1. Perehtyjänä työelämässä -harjoittelu (8 op, 6 viikkoa)
= Ikääntyvien toimintakyvyn tukemiseen tähtäävä fysioterapia.

Fysioterapian harjoittelun yleiset tavoitteet:

Fysioterapian harjoittelu on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa fysioterapeutin ammatin kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin (Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 2020).

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi omaa osaamistaan laaja-alaisesti fysioterapeutin ydinosaamisen eri osa-alueilta.

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi näyttöön perustuvia tietoja, taitoja ja osaamista, joita tarvitaan fysioterapiaprosessien eri vaiheissa.

Fysioterapian harjoittelussa opiskelija soveltaa, analysoi ja arvioi tietojaan, taitojaan ja osaamistaan erilaisissa fysioterapian työ- ja toimintaympäristöissä, erilaisten asiakkaiden ja potilaiden sekä asiakas- ja potilasryhmien kanssa.

1. Perehtyjänä työelämässä fysioterapian harjoittelun tarkemmat osaamistavoitteet on kirjattu Moodleen.

Sisältö

Ikääntyvien toimintakyvyn tukemiseen tähtäävä fysioterapia.

Harjoittelupaikat
- Karelian oppimis- ja palveluympäristö TARMO,
- Siun sote, harjoittelupaikat maakunnassa (kotikuntoutus, tk:n osastofysioterapia)
- Itsenäisesti hankittava harjoittelupaikka: Ikääntyvien fysioterapia julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

- Harjoittelupaikkojen jakamisessa noudatetaan opiskelijaryhmän kesken tehtyä harjoittelupaikkojen jakamis- ja rotaatiosuunnitelmaa, joka tehdään 2. lukukauden alkupuolella tutoropettajan ohjauksessa.
- Tämän jälkeen harjoittelupaikan varaus ja hankinta on opiskelijan vastuulla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Hyväksytysti suoritetut edeltävät opinnot ovat edellytys 1. Perehtyjänä työelämässä -harjoittelun aloittamiselle.
Seuraavat, fysioterapian opetussuunnitelman mukaiset opinnot on oltava suoritettuna ennen harjoittelun aloittamista:
- 1. ja 2. lukukauden kaikki opinnot, hyväksytyt suoritusmerkinnät opintorekisterissä 4 viikkoa ennen harjoittelun alkua.