Siirry suoraan sisältöön

Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen (11 op)

Toteutuksen tunnus: SF10013-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

11 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus (SF)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Maiju Issakainen
  • Anu Pukki
  • Noora Silvennoinen

Vastuuopettaja

Maiju Issakainen

Ryhmät

  • SFAK22
    Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, kevät, 2022

Tavoitteet

Osaat perusteita perusliikkumisen, liikkuvuuden, liikekontrollin, voiman ja kestävyyden arvioinnista ja tukemisesta fysioterapiassa.

Sisältö

Kestävyys 2 op
- Kestävyysominaisuuksien arviointi ja terapeuttisen harjoittamisen perusteet

Liikkuvuus 4 op
- Liikkuvuusominaisuuksien arviointi ja terapian perusteet
- Manuaalisen terapian perusteet (pehmytkudos- ja nivelmobilisaatiot)

Liikekontrolli 2 op
- Asennon ja asento- ja liikekontrollin arviointi ja terapian perusteet (liikehallintakyky, motorinen kontrolli, liikekontrolli, proprioseptiikka)
- Tasapainon arviointi ja terapian perusteet

Voima 2 op
- Lihastoiminnan ja voimaominaisuuksien arviointi ja terapeuttisen harjoittamisen perusteet

Perusliikkuminen 1 op
- Perusliikkumisen arviointi

Aika ja paikka

Opintojakso info on lukukauden ensimmäisen jakson loppupuolella. Käytännön opetus on jaksolla kaksi. Osa opetuksesta on etänä, osa Tikkarinteen kampuksella.

Oppimateriaalit

Kauranen. 2021. Fysioterapeutin käsikirja.​ Sanoma Pro. *
Keskinen ym. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille.​ LTS.
Luomajoki. 2022. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt.​ VK-Kustannus Oy.* (Tai vanhempi painos 2018)
Kaltenborn & Evenjeth. 2012. Manual mobilization of the joints. Joint Examination and Basic Treatment. Volume II. The Spine. 6th Edition.​ *
Kaltenborn ja Evjenth. 2010. Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi. Nivelten manuaalinen tutkiminen ja mobilisointi peruskoulutuksessa.​ *
Rytkönen 2019. Voimaharjoittelun käsikirja. Fitra.
* -merkityt suostellaan hankittavaksi itselle

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa teoriaopinnoilla, joista on erilliset tentit eri terveyskunnon osa-alueista ennen varsinaisen opetuksen alkua. Nämä tentit tulee olla suoritettuna, jotta pääsee etenemään käytännön opetukseen. Käytännön opetuksen aiheita harjoitellaan niin itsenäisesti kuin Asiakaslähtöinen neuvonta ja ohjaus -asiakkaan kanssa. Opintojakson lopussa osaaminen tarkistetaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson asiakastyöskentely linkittyy saman lukukauden Asiakaslähtöinen neuvonta ja ohjaus -opintojakson työelämäyhteistyöhön ja harjoitteluun.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ennakkotentit ennen lukukauden toisen jakson alkamista. Lopputentit ja numeraalisesti arvioitava tiimitehtävä lukukauden toisen jakson lopussa.

Kansainvälisyys

Ei kansainvälisiä yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

11 op x 27 = 297 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriatentti perusteista (0-5)
Käytännön tiimitentti (0-5)
Kestävyyskunnon tiimitehtävä (0-5)
Kestävyysominaisuuksien tutkiminen ja harjoittaminen - Työkirja (hyv-hyl)
Työaikataulukko (hyv-hyl)

Arviointi: Arvioitavien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
ARVOSANA = Numeroarvioitavien oppimistehtävien keskiarvo .

Lisäksi opintojaksolla on oppimistehtäviä (ennakkotehtävät ja syventävät tehtävät), joiden suorittaminen on edellytys arvosanan saamiselle. Oppimistehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa on yksi opintojakson arvioinnin kriteeri. Mikäli oppimistehtävien palautukset eivät ole toteutuneet sovitun aikataulun mukaisesti opettajalla on oikeus tiputtaa opiskelijan arvosanaa kokonaisarvioinnissa yhden arvosanan verran.

Esitietovaatimukset

Aikaisemmat opinnot:
Hyväksytysti suoritetut edeltävät opinnot ovat edellytys opintojaksolle "Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen fysioterapiassa" osallistumiselle.

Seuraavat edeltävät opinnot on oltava suoritettuna:
- Kehittyvä ja toimiva ihminen (11op): Opiskelijalla on oltava hyväksytty arviointi opintojaksosta. Mikäli opiskelijalla ei ole hyväksyttyä suoritusta opintojaksosta, hänellä ei ole oikeutta osallistua opintojaksolle..
- Sote-alan moniammatillinen toiminta (HTT1, ASPA1, raportointi ja kirjoitusviestintä, terveysliikunnan ohjaaminen): Opiskelijalla on oltava hyväksytty suoritus tai suunnitelma milloin moniammatilliset opinnot on tarkoitus suorittaa.