Siirry suoraan sisältöön

Askelia uneen (1 op)

Toteutuksen tunnus: SF10011-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.01.2023 - 07.04.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 150

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anu Pukki

Vastuuopettaja

Anu Pukki

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Osaat tehdä pieniä uniterveyttä edistäviä kokeiluja.

Sisältö

Oma uniterveys
Mielenhallinta
Palautuminen
Ravitsemus
Fyysinen aktiivisuus

Aika ja paikka

Non-stop toteutus lukukauden aikana (ei kesälukukausi).

Oppimateriaalit

Toteutukseen ei liity kirjallisuutta.
Suositeltavat nettisivut: https://sleepandwork.karelia.fi/tyokirja/  (hakusana: uniterveyden työkirja)

Opetusmenetelmät

Osallistuja tekee pieniä uniterveyttä parantavia kokeiluja ja analysoi niiden vaikutusta. Toteutukseen ei liity opettajajohtoista opetusta. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata muutama viikko, jotta kokeilusta saa parhaan hyödyn. 

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua tai työelämäyhteistyötä. 

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei liity lopputenttiä. 

Kansainvälisyys

Tähän opintojaksoon ei liity ennalta suunniteltuja kansainvälisiä yhteyksiä. 

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole vaihtoehtoista tai valinnaista suoritustapaa. 

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijalle työkuormitus on 1 op x 27 h = 27h
Työkuorma jakautuu useamman viikon ajalle.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Kokeilut ja itsearvioinnit tehty 

Hylätty:
Kokeilut tekemättä 
Itsearvioinnit tekemättä 

Lisätietoja opiskelijoille

Palauttava nukkuminen on ihanaa. Pienillä uniterveyttä edistävillä kokeiluilla voit parantaa omaa untasi ja saada energiaa sinulle merkityksellisten asioiden toteuttamiseen. Tällä kaikille sopivalla opintojaksolla teet muutamia kokeiluja omaa untasi parantamaan. Teet kokeilut pienin askelin ja omaan tahtiisi opintojakson aikana. Kokeilujen ohjeet saat Moodle verkko-oppimisalustalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi (kokeilujen suorittaminen) 
Moduulien testaa tietosi kysymykset suoritettu hyväksytysti  

Lisätiedot

Palauttava nukkuminen on ihanaa. Pienillä uniterveyttä edistävillä kokeiluilla voit parantaa omaa untasi ja saada energiaa sinulle merkityksellisten asioiden toteuttamiseen. Tällä kaikille sopivalla opintojaksolla teet muutamia kokeiluja omaa untasi parantamaan. Teet kokeilut pienin askelin ja omaan tahtiisi opintojakson aikana. Kokeilujen ohjeet saat Moodle verkko-oppimisalustalta.