Siirry suoraan sisältöön

Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia, Kitee (1 op)

Toteutuksen tunnus: PR10047-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.02.2023 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Tuula Ikonen

Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

  • KAKK22
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2022

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Hygieniaosaamispassi

Sisältö

Henkilökohtainen hygienia
Hygieeniset työtavat
Omavalvonta
Puhtaanapito
Mikrobiologia
Ruokamyrkytykset
Lainsäädäntö

Aika ja paikka

Testi Kiteen lukio tiistai 4.4.2032 klo 13 (Suomen kielellä)

Testin tulokset opiskelijat saavat tietää testin jälkeen.

Testin tekemiseen on aikaa 45 minuuttia. Testistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta.

Oppimateriaalit

Elintarvikehygieenista osaamista testataan seuraavilta aihealueilta:
- mikrobiologia
- ruokamyrkytykset
- hygieeniset työtavat
- henkilökohtainen hygienia
- puhtaanapito
- omavalvonta
- lainsäädäntö

Tietoa hygienipassista ja opiskeltava materiaali hygieniapassia varten löytyvät verkosta mm. seuraavista osoitteista:

Yleistä hygieniapassista: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/

Keneltä hygieniapassi vaaditaan: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/hygieniaosaaminen/hygieniaosaamisen-vaatimukset/ osaamisvaatimukset

Opiskelu ennen hygieniapassitestiä, tietoa elintarvikehygieniasta ja lähdevinkkejä: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/opiskelukoulutus-ennen-hygieniapassitestia/tietoa-elintarvikehygieniasta/
HUOM! Tietoa elintarvikehygieniasta otsikon alta pääset suoraan elintarvikehygienian osa-alueisiin.

Lainsäädäntö ja määräys:
https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/lainsaadanto-ja-maarays/

Ruokamyrkytykset:
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/ruokamyrkytykset/
Mikrobiologian osuus on yllättävän laaja ja samalla erittäin tärkeä osio. Siihen kannattaa tutustua vaikka muistiinpanoja tehden a) ihmisen omassa elimistössä (iholla, limakalvoilla ja suolistossa) viihtyvistä bakteereista - käsihygienian pettäessä siirtyvät helposti käsien välityksellä ruokiin ja aiheuttaen sitä kautta ruokamyrkytyksiä, b) hapettomissa olosuhteissa (tyhjiöpakatut tuotteet) viihtyvistä bakteereista ja c) itiöitä muodostavista bakteereista. Viruksista esim. norovirus on syytä lukea tarkkaan.

Mallitesti: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/mallitesti/hygieniapassi_mallisarja_kysymykset_fi-5.8.2021.pdf

Mallitestin vastaukset: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/mallitesti/hygieniapassi_mallisarja_kysymykset_ja_vastaukset_fi_5.8.2021.pdf

Muu materiaali:

Ruokatieto Oy:n Lupa kokata –kirja http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet

Kirjat:
Ympäristökustannus Oy 2021, Hygieniaopas, elintarvikehygienian perusteet

Lisää lähteitä löydät ruokaviraston sivuilta kohdasta opiskelu ennen hygieniapassitestiä.

Opetusmenetelmät

Hygieniapassitesti Kiteen lukio 4.4.2023 klo 13.00

Opiskelijat opiskelevat itsenäisesti hygiapassitestiin. Lukuohjeet ja materiaali löytyvät kohdasta oppimateriaalit ja suositeltava kirjallisuus.

Hygieniapassitestissä on 40 sanallista oikein/väärin väittämää. Testin tekemiseen on aikaa 45 minuuttia. Testin suorittaja merkitsee rastin (X) sen mukaan, onko väittämä hänen mielestään oikein vai väärin. Hygieniapassitestin läpäisee, kun testistä saa vähintään 34 pistettä.

Hygieniaosaamisesta elintarvikealalla määrätään elintarvikelainsäädännössä. Elintarvikealalla työskentelevän on hallittava elintarvikealan perusasiat ja osattava käsitellä elintarvikkeita turvallisesti. Hygieniapassin tarkoituksena on edistää elintarviketurvallisuutta alalla.

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikealan työntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa.

Elintarvikehygieenistä osaamista koskevat säädökset ja määräys:
Euroopan unionin yleinen elintarvikehygienia-asetus (852/2004/EU) liite II luku 12 kohta 1
Elintarvikelaki (297/2021)
Ruokaviraston määräys hygieniaosaamisesta (7/2021)

Jos työntekijä työskentelee elintarvikehuoneistossa (esim. kahvila, ravintola, pikaruokaravintola, suurkeittiö, elintarvikemyymälä eli kauppa, leipomo tai elintarvikkeita valmistava tehdas) ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita (esim. maito, liha, kala), hän tarvitsee hygieniapassin. Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään silloin, kun kolme kuukautta sellaista työtä tulee täyteen, jossa hygieniapassi täytyy olla.

Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi siitä hetkestä alkaen, kun se on myönnetty. Myöntämispäivämäärä on sama kuin testipäivämäärä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Testi 4.4.2023 klo 13.00

Uusintestistä sovitaan erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

------

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1,5 op = 40 tuntia

Testiin valmistautuminen 39 h
Hygieniapassitesti ja tulokset 1h

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittaudu ja maksa hygieniapassimaksu saamasi maksulinkin kautta ennen testiin tuloa.
Varaa testiin mukaan henkilöllisyystodistus ja kuivamustekynä (sininen)

Henkilötodistukseksi hyväksytään:
- suomalainen ajakortti, passi, ajo- tai mopokortti ja kuvallinen Kela-kortti
- ulkomaalainen henkilökortti ja passi
- muukalaispassi (hyväksytään vain, jos muukalaispassissa ei ole merkintää siitä, että asiakirjanhaltijan helkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
- pakolaisen matkustusasiakirja (hyväksytään vain, jos pakolaisen matkustusasiakirjassa ei ole merkintää siitä, että asiakirjan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
- viranomaisen (poliisi/rajavartiosto) antama asiakirja, jossa kopio passista viranomaisen leima ja maininta siitä, että passi on toistaiseksi viranomaisen hallussa. Tätä asiakirjaa voi käyttää välikaikaisesti henkilöllisyyden todistamiseen.
- Maahanmuuttoviraston pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille myöntämä oleskelulupakortti tai oleskelukortti

Testi tehdään täysin itsenäisesti. Testissä ei saa käyttää apuvälineitä, katsoa vastauksia muilta tai puhua toisten kanssa. Mikäli ohjeita ei noudateta, se on peruste testin hylkäämiseen ja testattavan poistamiseen testitilasta.

Testitilassa ei saa käyttää puhelinta eikä ottaa valokuvia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Testi arvioidaan Ruokaviraston ohjeiden mukaan.
Arviointi hyväksytty-hylätty.

Testin hyväksytty suorittaminen:
vähintään 34 oikeaa vastausta 40 väittämästä.

Suoritettuasi testin hyväksytysti saat hygieniapassitodistuksen ja -kortin sekä opintosuoritusotteen.