Siirry suoraan sisältöön

Tapahtuman aluesuunnittelu mallinnusohjelmalla (1 op)

Toteutuksen tunnus: PR10045-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

17.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Matkailun koulutus

Opettaja

 • Maria Iltola

Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mallinnuksen hyödyt tapahtuman rakentamisessa, visualisoinnissa ja viestinnässä
- hallitsee SketchUp for Web 3d-ohjelman perustoimintoja tapahtuman aluesuunnittelun näkökulmasta
- osaa tehdä ohjelmalla yksinkertaista aluesuunnittelua, mm. piirtää aluekartan 2d-kuvana tai halutessaan 3d-mallina
- saa riittävät valmiudet jatkaa ja laajentaa ohjelman käyttöä tapahtuma-alueiden mallintamisessa tulevaisuudessa

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt mallinnusohjelman käyttöön tapahtuman aluesuunnittelussa. Opit käyttämään selaimessa toimivan, yksityiskäytössä maksuttoman SketchUp for Web 3d-ohjelman perustoimintoja ja tekemään sillä yksinkertaista aluesuunnittelua. Sovellat osaamistasi joko olemassa olevan tai kuvitteellisen tapahtuma-alueen piirtämisessä sekä 3d-mallintamisessa.

Ohjelman avulla voit kokeilla ja muokata helposti eri elementtien sijaintia tapahtuma-alueella, aina oikeilla mitoilla. Voit piirtää ohjelmalla esim. pelastussuunnitelman liitteeksi vaadittavan pohjakartan tai muun opaskartan tai visualisoida sitä 3d-mallin muodossa yhteistyökumppaneille.

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö 16.1.2023–12.3.2023

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka voit suorittaa oman aikataulusi mukaan. Opiskelet ohjelman käyttöä itsenäisesti ohjeiden ja opetustallenteiden avulla sekä sovellat oppimaasi harjoitustehtävissä.

Koulutus on suunnattu tapahtuma-alan toimijoille ja alasta kiinnostuneille. Ohjelman opiskelu ja käyttäminen edellyttää sujuvaa tietokoneen peruskäyttötaitoa, mutta ei muuta erityisosaamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustallenteet ja ohjeet 2h
Piirtämisen ja mallinnuksen harjoittelu 25h
Yhteensä 27h =1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Kouluttajana toimii Minna Nirkko Innoska OY:stä
Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi.
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävän ohjeiden mukainen suorittaminen ja palauttaminen.