Siirry suoraan sisältöön

Freut mich, Sie kennenzulernen! (5 op)

Toteutuksen tunnus: PR10041-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

09.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

 • Matkailun koulutus

Opettaja

 • Kaija Sankila

Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät

 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut vastuullisen roolin niin oman osaamisesi kehittämisessä kuin luotettavana oppimisyhteisön jäsenenä. Et pelkää virheiden tekemistä ja uskallat kysyä, jos et tiedä tai ymmärrä. Olet kehittänyt päättely- ja ongelmanratkaisutaitojasi ja löytänyt itsellesi tehokkaat tavat saavuttaa annetut tavoitteet.

Saksan perusteiden opintojakson jälkeen osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa saksaa.Ymmärrät lyhyitä suullisia ja kirjallisia lauseita ja ohjeita, joissa on tuttu aihepiiri.Osaat soveltaa oppimaasi sanastoa ja rakenteita suullisesti ja kirjallisesti omassa viestinnässäsi tutustumis- ja asioimistilanteissa. Osaat viestiessäsi käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä ja tarvittavia rakenteita. Tunnet perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuureista. Osaat pohtia työelämälähtöisesti omaa kielenoppimistasi kielitaidon jatkuvan kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö

Ääntämisen periaatteet, esittelyt, henkilötietojen kysyminen ja niistä kertominen: nimi, kansallisuus, ammatti, opinnot, perhe, harrastukset, kahvilassa/ravintolassa asioiminen, ostosten tekeminen. Artikkelit, kysymys ja väitelauseet, persoonapronominit, preesens, akkusatiivi, omistuspronominit, modaaliapuverbit, lukusanat/järjestysluvut, aakkoset, värit, kellonajat.

Aika ja paikka

Verkon välityksellä, Moodle ja Collaborate.

Oppimateriaalit

Netzwerk neu A1.1 Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al. ISBN:978-3-12-607154-3 (esim Ad libris)
tai digikirjat Netzwerk neu A1.1 - Digitale Ausgabe (kurssikirja ja työkirja erikseen) suoraan kustantajan sivuilta

https://www.klett-sprachen.de/netzwerk-neu/r-1/605#reiter=titel&niveau=A1

Opetusmenetelmät

Etäopetus verkon välityksellä (n. 25t + suullisen näytön tentit) keskiviikkoisin klo 16-17:30
Itsenäistä ohjattua opiskelua kerran viikossa (25t) Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi Moodletenttiä opintojakson aikana (arvioidut tenttiajat vko 44-45 ja vko 50-51).
1. uusinta n. kahden viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. uusinta n. neljän viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. tenttiin ei voi osallistua, jos ensimmäinen ei ole hyväksytysti suoritettuna.
Tentteihin osallistumisen edellytys on Moodle-tehtävien hyväksytty suoritus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa osaamisen näytön kautta, jos opiskelijalla on aiempia saksan opintoja.
Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (kaija.sankila@karelia.fi), jolloin yksityiskohdista sovitaan yhdessä.
Kerro, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut saksaa ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan koko työmäärä 5op= n. 125t
lähitunnit ja suulliset näytöt n. 25t
ohjatut itseopiskelutehtävät n. 75t
itseopiskelu n. 25t

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja jatkuva näyttö
- moodletehtävät
- 2 tenttiä, (hyväksytyn raja 50%=1)
- suulliset näytöt
- työelämätaidot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttisuoritukset 50-60%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 50-60%, suulliset näytöt osoittavat valmistautumista ja viestintä on ymmärrettävää A1.1-tasolla. Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on asiallista ja tavoitteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttisuoritukset 70-80%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 70-80%, suulliset näytöt osoittavat hyvää valmistautumista ja viestintä on melko sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on hyvää ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen omaa kehittyvää kielitaitoa A1.1-tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttisuoritukset 80-90%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 80-90%, suulliset näytöt osoittavat erittäin hyvää valmistautumista ja viestintä on sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on erinomaista ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen opitun kielitaidon soveltavaa käyttöä A1.1-tasolla.