Siirry suoraan sisältöön

Venäjän perusteet: Otshen prijatno! Hauska tutustua! (5 op)

Toteutuksen tunnus: PR10040-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

09.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

 • Matkailun koulutus

Opettaja

 • Riitta Hyttinen

Vastuuopettaja

Riitta Hyttinen

Ryhmät

 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020
 • PRAS22
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa (käsin) venäjää.

Selviydyt suullisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tutustumis- ja asiointitilanteissa:
-esittäydyt ja esittelet muita
-kuvailet yksinkertaisesti omaa taustaasi ja välittömiä tarpeitasi
-vastaat sinua koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille
-käytät kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä
-kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: pienen henkilökuvan, kuvauksen päivän toimista, postikortin matkoilta sekä lyhyen kuvauksen liittyen paikkakunnan palveluihin
-ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
-ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä yksinkertaisista lyhyistä vuoropuheluista

Sisältö

Opiskelet ja opit venäjän perusteita sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen.

Lähiopetustunneilla harjoittelet itsestä kertomista ja simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja.
Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa kielenopiskeluasi ja oppimistasi.

Viestintätilanteet
Henkilötietojen kertominen ja kyseleminen: nimet, kansallisuus, ammatti, ikä, perhe, kielitaito, harrastukset, mielipiteet ja mieltymykset.
Palveluiden ja tuotteiden tiedusteleminen ja kuvaaminen: saatavuus, sijainti, aukioloajat, ominaisuudet, hinta.
Peruspuhelinfraasit.
Tapaamisen sopiminen.
Kahvilassa asioiminen ja pikkuostosten tekeminen.
Venäläisen viestintäkulttuurin piirteitä: sinuttelu/teitittely, puhuttelu ja nimien käyttö.

Rakenteet
-venäläiset aakkoset: ääntäminen ja intonaatio,
-lukeminen ja kirjoittaminen (käsin)
-substantiivien suku ja adjektiivien sukupäätteet
-persoonapronominit, possessiivipronominit ja omistusrakenne
-substantiivien yksikön prepositionaali ja akkusatiivi
-substantiivien ja adjektiivien yksikön ja monikon nominatiivimuoto
-adverbit
-verbin perusmuoto ja preesenstaivutus
-numerot 1-199
-ajanilmaisuja: kellonajat (virallinen tapa) ja viikonpäivät

Aika ja paikka

Syys-joulukuu
verkkkotunnit 2 x 1,5 tuntia/ viikko, ma ja pe,
yksittäisiä tunteja myös mahdollisten lähipäivien aikana

Oppimateriaalit

-Alestalo, M. 2020. Kafe Piter 1 — venäjää taitotasolle A1. Helsinki: Finn Lectura. Huomaathan, että vain tämä tai uudempi painos käy.
-Opettajan kokoama Moodle-materiaali.
Huomaathan, että oppikirja on tällä opintojaksolla pakollinen väline.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajat sovitaan yhdessä opintojakson alettua.

Syksyn 2022 toteutuksen tenttejä voi uusia kaksi kertaa kevätlukukauden 2023 kuluessa. Sen jälkeen suoritukset tehdään syksyn 2022 toteutuksen vaatimuksilla ja mukana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua vastaavaa osaamista (ks. opintojakson sisältö ja tavoitteet), ota yhteyttä opintojakson opettajaan mahdollista AHOT-suoritusta, osaamisen näyttöä varten. Kerro sähköpostissa, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut venäjää ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op eli n. 135 tuntia: verkkotunteja on n. 52 tuntia (2 x 1,5 tuntia/ viikko), loppu etä- ja itseopiskelua.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kolme kirjallista osatenttiä (20 % kukin), suullinen paritesti (20 %), ns. pitkä näyttö (20 %).

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Opintojakson osittainen suorittaminen ei ole mahdollista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kolme kirjallista osatenttiä (20 % kukin), suullinen paritesti (20 %), ns. pitkä näyttö (20 %).

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Opintojakson osittainen suorittaminen ei ole mahdollista

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Pystyt puhumaan ymmärrettävästi ja selviydyt kohtalaisesti käsitellyistä tilanteista. Puhekumppanin apu on tarpeen. Viestinnässäsi on ajoittain epäröintiä. Sanaston ja rakenteiden käytössäsi sekä ääntämisessäsi on parannettavaa.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pystyt ilmaisemaan itseäsi sujuvasti ja osallistumaan suulliseen keskusteluun käsitellyistä aiheista. Osallistut tilanteisiin aktiivisesti. Osaat käyttää eri tilanteissa sopivaa kieltä ja vaihtelevia idiomaattisia ilmauksia. Ääntämisesi on lähes virheetöntä.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.