Siirry suoraan sisältöön

Asiakaspalvelutaidot ja alkoholijuomatietous (4 op)

Toteutuksen tunnus: PR10014-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Tuula Ikonen
  • Tuija Kainulainen

Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ryhmät

  • PRAS22
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Opintojakson aikana ilmoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija tuntee kotimaista sekä kansainvälistä ruoka- ja tapakulttuuria. Oppi tarjoilun perusteet, syventää alkoholilainsäädännön tuntemusta suorittamista anniskelupassin.

Keskeinen sisältö: Palvelukulttuuri, ruoka- ja alkoholijuomatuotteiden tuotetuntemus, asiakaspalvelutaidot, tapakulttuuri, kulttuurien tuntemus, anniskelupassi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisempien opintojen hyväksiluku sovitaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt annettuja oppimistehtäviä. Hän ei osaa arvioida ryhmän tuottamaa materiaalia eikä toimintaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on perehtynyt alkoholijuomien tuotetuntemukseen ja tuntee keskeisiä käsitteitä. Hän osaa laatia oppimistehtäviä ja hyödyntää saamaansa tietopohjaa perustasolla. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa määritellä alkoholijuomien tuotetuntemuksen keskeiset käsitteet ja teoriat hyvin. Hän osaa oppimistehtävissään toteuttaa ja soveltaa tietopohjaa. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä perustellusti. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa sekä osallistunut aktiivisesti tunneille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä alkoholijuomien tuotetuntemuksen keskeiset käsitteet ja teoriat kiitettävästi. Hän osaa oppimistehtävissään toteuttaa ja soveltaa kokonaisvaltaisesti tietopohjaa. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä kriittisesti sekä perustellusti. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa sekä osallistunut aktiivisesti tunneille.