Siirry suoraan sisältöön

Raportointi- ja kirjoitusviestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: PR10008-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Johanna Järveläinen
  • Minna Hoffren
  • Kaisa Peuhkurinen

Vastuuopettaja

Johanna Järveläinen

Ryhmät

  • PRAS22
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Osaat käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissäsi. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Osaat myös arvioida omaa viestintäosaamistasi.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
- asiakirjastandardi ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
- referointi ja viittaustekniikka
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- kielenhuoltoa.

Aika ja paikka

Syksy 2022.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa.

Lisälukemista:
Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2013. Tutki ja kirjoita.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta verkossa 12t. Lähipäivinä ryhmätyöraporttien esittely Matkailun perusteet -kurssin tunneilla (n. 6h). Itsenäistä työskentelyä 42h.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija suorittaa kurssilla annetut tehtävät sovitussa aikataulussa ja hyväksytysti. Opiskelija osallistuu ryhmänsä kanssa kirjoitusklinikoihin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ryhmätyöraportin kirjoittamiseen.
Hylätty: Opiskelija ei suorita kurssilla annettuja tehtäviä. Opiskelija ei ole läsnä kirjoitusklinikoissa. Opiskelija ei osallistu ryhmätyöraportin kirjoittamiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Huom.! Kurssi integroidaan Restonomin digitaidot- ja Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö -opintojaksoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Huom.! Kurssi integroidaan Restonomin digitaidot- ja Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö -opintojaksoihin.