Siirry suoraan sisältöön

Restonomin digitaidot (4 op)

Toteutuksen tunnus: PR10007-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Etäopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Tuula Ikonen
  • Teppo Tarnanen

Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät

  • PRAS22
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Aika ja paikka

Syyskuu-marraskuu 2022
Lähiopetustunteja Wärtsilä-kampuksella
Verkko-opetusta Collaboratessa
Itsenäistä opiskelua verkossa

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

- Wordin, excel ja PowePointin käyttö
- Moodlen käyttö
- Teamsin ja Collaboraten käyttö
- Peppi liitännäisineen,
- Linkedin
- Videoiden tekeminen
- Talousmatematiikan perusteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

YHTEISET OSAAMISET

Jatkuvan oppimisen taidot
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan, oppimistaan ja jatkuvan oppimisen taitojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja edistää yhdessä oppimista

Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssä
- osaa soveltaa yhdenvertaisuuden periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää digitalisaation merkityksen omalla alallaan ja yhteiskunnassa ja osaa hyödyntää digitaalisia ratkaisuja työssään
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen


Innovaatio-osaaminen
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- hallitsee projektimaisen työtavan
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen tunneille
- Tehtävien hyväksytysti suorittaminen