Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: PR10006-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Tarja Kupiainen
  • Mikko Lahti

Vastuuopettaja

Tarja Kupiainen

Ryhmät

  • PRAS22
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto, syksy, 2022

Opetusmenetelmät

Keskeinen sisältö

Yritystoiminta matkailu- ja ravitsemisalalla
Matkailun ansaintalogiikka
Vieraanvaraisuudesta liiketoiminnaksi
Matkailualan keskeiset käsitteet
Matkailu kulttuurisena ilmiönä

Osaamistavoitteet

Tunnet keskeiset matkailualan keskeiset käsitteet.
Osaat kuvailla matkailua elinkeinona, palveluina ja ilmiönä.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Suorituksesi ovat puutteellisia tai et ole saavuttanut osaamistavoitteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TIEDOT
* osaat kertoa, millaisia liiketoiminnan aloja matkailu- ja ravitsemisalan ovat

TAIDOT
* osaat matkailu- ja ravitsemialan keskeiset käsitteet
* tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan ansaintalogiikkoja
* osaat hakea matkailu- ja ravitsemisalalle olennaisia tietoja
* osaat toimia vastuullisesti
* olet suoriutunut opintojakson tehtävistä tyydyttävällä tasolla

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
* osaat toimia tavoitteellisesti ja olet suorittanut opintojakson tehtävät
* osaat toimia ryhmässä
* ymmärrät ammattieettiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TIEDOT
* osaat kertoa asiantuntevasti, millaisia liiketoiminnan aloja matkailu- ja ravitsemisalan ovat

TAIDOT
* osaat eritellä matkailu- ja ravitsemialan keskeisiä käsitteitä
* tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan ansaintalogiikat
* osaat itsenäisesti hakea matkailu- ja ravitsemisalalle olennaisia tietoja erilaisista lähteistä
* osaat toimia itsenäisesti ja vastuullisesti
* olet suoriutunut opintojakson tehtävistä hyvällä tasolla

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
* osaat toimia tavoitteellisesti ja olet suorittanut opintojakson tehtävät sovitussa aikataulussa
* osaat toimia ryhmässä edistäen ryhmän toimintaa
* ymmärrät ammattieettiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TIEDOT
* osaat asiantuntevasti kertoa, millaisia liiketoiminnan aloja matkailu- ja ravitsemisalan ovat

TAIDOT
* osaat eritellä ja hyödyntää matkailu- ja ravitsemialan keskeisiä käsitteitä
* tunnistat ja osaat eritellä matkailu- ja ravitsemisalan ansaintalogiikat
* osaat itsenäisesti ja tuloksellsiesti hakea matkailu- ja ravitsemisalalle olennaisia tietoja erilaisista lähteistä
* osaat toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti
* olet suoriutunut opintojakson tehtävistä kiitettävällä tasolla

YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET
* osaat toimia tavoitteellisesti ja olet suorittanut opintojakson tehtävät sovitussa aikataulussa
* osaat toimia ryhmässä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
* ymmärrät ammattieettiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi