Siirry suoraan sisältöön

Metsien monikäytön perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: MM10066-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.05.2023 - 26.05.2024

Ajoitus

29.05.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 300

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Metsätalouden koulutus

Opettaja

 • Jyry Eronen

Vastuuopettaja

Jyry Eronen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • KAKK23KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- Tuntee metsien monikäytön käsitteenä
- Ymmärtää metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen.
- Tietää metsien tuotteet, kuten marjat, sienet sekä riistan ja niihin liittyvät virkistyskäyttö- ja talousnäkökulmat
- Ymmärtää kansallispuistojen merkityksen yhteiskunnalle ja tuntee niihin liittyvät talousnäkökulmat
- Tuntee taajamametsänhoidon erityispiirteet
- Tuntee metsien monikäyttöä ohjaavia metsäpoliittisia keinoja

Sisältö

Kurssilla opetellaan metsien monikäyttöön ja monikäytön talouteen liittyviä perusasioita. Kurssi soveltuu kaikille metsien monikäytöstä kiinnostuneille.

Keskeinen sisältö:
- Metsien monikäyttö käsitteenä
- Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
- Sieniin, marjoihin, riistaan ja muihin metsän tuotteisiin liittyviä monikäyttö- ja talousnäkökulmia
- Kansallispuistot osana Suomen metsiä
- Metsien virkistyskäyttö
- Taajamametsien erityispiirteet
- Metsien monikäyttöä ja monimuotoisuutta tukevia kansallisia ohjelmia ja hankkeita

Oppimateriaalit

Salo, K (toim.) 2015. Metsä: monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. Luonnovarakeskus.
Linkki: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/520558

Opetusmenetelmät

Kurssilla perehdytään itsenäisesti kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla opintojakson aihepiireihin. Opiskelija koostaa oppimistaan asioista esseen, jonka perusteella kurssisuoritus arvioidaan.

Kurssilla opetellaan metsien monikäyttöön ja monikäytön talouteen liittyviä perusasioita. Kurssi soveltuu kaikille metsien monikäytöstä kiinnostuneille.

Keskeinen sisältö:
- Metsien monikäyttö käsitteenä
- Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
- Sieniin, marjoihin, riistaan ja muihin metsän tuotteisiin liittyviä monikäyttö- ja talousnäkökulmia
- Kansallispuistot osana Suomen metsiä
- Metsien virkistyskäyttö
- Taajamametsien erityispiirteet
- Metsien monikäyttöä ja monimuotoisuutta tukevia kansallisia ohjelmia ja hankkeita

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luentotallenteiden katsomien noin 8 h
- Kirjallisuuteen perehtyminen ja esseen kirjoitus noin 42 h

Lisätietoja opiskelijoille

Jos olet ilmoittautunut, etkä ole saanut sähköpostilla ohjeita työtilaan pääsemiseksi, niin ole yhteydessä kurssin vastuuopettajaan jyry.eronen@karelia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan annetun esseetehtävän perusteella asteikolla hyväksytty / hylätty.