Siirry suoraan sisältöön

Metsien monikäytön perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: MM10066-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.02.2023 - 12.03.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Jyry Eronen

Vastuuopettaja

Jyry Eronen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

- Tuntee metsien monikäytön käsitteenä
- Ymmärtää metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen.
- Tietää metsien tuotteet, kuten marjat, sienet sekä riistan ja niihin liittyvät virkistyskäyttö- ja talousnäkökulmat
- Ymmärtää kansallispuistojen merkityksen yhteiskunnalle ja tuntee niihin liittyvät talousnäkökulmat
- Tuntee taajamametsänhoidon erityispiirteet
- Tuntee metsien monikäyttöä ohjaavia metsäpoliittisia keinoja

Sisältö

Kurssilla opetellaan metsien monikäyttöön ja monikäytön talouteen liittyviä perusasioita. Kurssi soveltuu kaikille metsien monikäytöstä kiinnostuneille.

Keskeinen sisältö:
- Metsien monikäyttö käsitteenä
- Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
- Sieniin, marjoihin, riistaan ja muihin metsän tuotteisiin liittyviä monikäyttö- ja talousnäkökulmia
- Kansallispuistot osana Suomen metsiä
- Metsien virkistyskäyttö
- Taajamametsien erityispiirteet
- Metsien monikäyttöä ja monimuotoisuutta tukevia kansallisia ohjelmia ja hankkeita

Aika ja paikka

Kurssi avoinna Karelian moodleympäristössä 20.3.2023 - 15.05.2023.

Oppimateriaalit

Salo, K (toim.) 2015. Metsä: monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. Luonnovarakeskus.
Linkki: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/520558

Opetusmenetelmät

Kurssilla perehdytään itsenäisesti kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla opintojakson aihepiireihin. Opiskelija koostaa oppimistaan asioista esseen, jonka perusteella kurssisuoritus arvioidaan.

Kurssilla opetellaan metsien monikäyttöön ja monikäytön talouteen liittyviä perusasioita. Kurssi soveltuu kaikille metsien monikäytöstä kiinnostuneille.

Keskeinen sisältö:
- Metsien monikäyttö käsitteenä
- Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
- Sieniin, marjoihin, riistaan ja muihin metsän tuotteisiin liittyviä monikäyttö- ja talousnäkökulmia
- Kansallispuistot osana Suomen metsiä
- Metsien virkistyskäyttö
- Taajamametsien erityispiirteet
- Metsien monikäyttöä ja monimuotoisuutta tukevia kansallisia ohjelmia ja hankkeita

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luentotallenteiden katsomien noin 8 h
- Kirjallisuuteen perehtyminen ja esseen kirjoitus noin 42 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin Karelian moodleympäristössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja kurssin vastuuhenkilöiltä: Jyry Eronen jyry.eronen@karelia.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan annetun esseetehtävän perusteella asteikolla hyväksytty / hylätty.