Siirry suoraan sisältöön

Käytännön harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: MM10046-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 60

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Jyry Eronen

Vastuuopettaja

Jyry Eronen

Ryhmät

  • MMNS22
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tunnet metsätalouden käytännön työtehtäviä. Ymmärrät suorittavien tehtävien merkityksen osana metsätaloutta.

Sisältö

Harjoittelussa sovitut työtehtävät, kuten esimerkiksi taimikonhoito- ja istutustyöt.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteena on perehtyminen metsätalouden käytännön töihin. Keskeisenä sisältöä on harjoittelussa sovitut työt kuten esim. puunhankintaan liittyvät työt sekä taimikonhoito-, istutus- ja hakkuutyöt.

Käytännön harjoittelu on myös mahdollista suorittaa työskentelynä puunjalostusteollisuudessa,
mikäli tämä tukee opiskelijan urasuunnitelmia.

Käytännön harjoittelu on myös mahdollista hyväksilukea aiemman työkokemuksen / soveltuvan koulutuksen perusteella.

Käytännön harjoittelulla on keskeinen rooli ammattitaitosi kannalta:
▪ Osaat tehdä käytännön metsätyötä
▪ Tiedät millaista se on ja millaisilla välineillä sitä tehdään
▪ Ymmärrät käytännön metsätyön vaatimukset työvälineiden, varusteiden, fyysisyyden ja olosuhteiden puolesta
▪ Käytännön työ luo pohjaa sille, että osaat hahmottaa esim. sitä paljonko aikaa menee mihinkin työvaiheeseen
ja miten eri vaikeustekijät vaikuttavat työn tuottavuuteen
▪ Saat kuvaa siitä, miten metsätyö liittyy metsätalouden kokonaisuuteen
▪ Luo pohjaa toimihenkilöosaamiselle ja metsätyön johtamistaidolle
▪ Saat metsäistä näkemystä

Lisätietoja opiskelijoille

Metsätalouden käytännön harjoitteluun liittyvän ohjeistuksen ja asiakirjapohjat löydät moodletyötilasta.

Työtilan nimi on: Metsätalouden käytännön harjoittelu
Työtilan osoite on: https://moodle.karelia.fi/course/view.php?id=4987
Työtilan metsäosion avain on: metsäkäytäntö

Lisätiedot käytännön harjoitteluun liittyen:
Jyry Eronen
jyry.eronen@karelia.fi

Arviointiasteikko

H-5