Siirry suoraan sisältöön

Metsien monikäyttö (3 op)

Toteutuksen tunnus: MM10022-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Jyry Eronen

Vastuuopettaja

Jyry Eronen

Ryhmät

  • MMNS22
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tiedät metsien monikäytön perusteet. Tunnet metsistä saatavat aineelliset ja aineettomat hyödykkeet. Ymmärrät metsien monikäyttöön liittyvät talousnäkökulmat. Ymmärrät metsien monikäytön osana suomalaista yhteiskuntaa.

Sisältö

Metsien monikäyttö kokonaisuutena. Metsistä saatavat luonnontuotteet ja hyödykkeet, kuten marjat, sienet, riista ja terveysvaikutukset. Metsien monikäytön talousnäkökulmien tarkastelu. Metsien monikäyttöön liittyvä lainsäädäntö ja politiikka. Metsien monikäyttöön liittyvät yhteiskunnalliset rakenteet ja ilmiöt. Suomalainen metsäkulttuuri. Metsiin liittyvä vapaa-ajan käyttö.

Aika ja paikka

Opetus Wärtsilä kampuksella marras-joulukuussa 2023.

Oppimateriaalit

- Salo, K. (toim.). 2015. Metsä. Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki. 328
s. löytyy pdf-tiedostona osoitteesta https://jukuri.luke.fi/handle/10024/520558
- Kurssin luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Kurssilla opetellaan metsien monikäyttöön ja monikäytön talouteen liittyviä kokonaisuuksia.

Keskeinen sisältö:

- Metsän kasvatuksen näkökulmat monikäyttöön
- Suur- ja pienriistan metsästys
- Metsien monikäyttöön liittyvä yrittäjyys
- Sieniin, marjoihin, poronhoitoon ja muihin metsän tuotteisiin liittyvät talousnäkökulmat
- Kansallispuistot osana Suomen metsiä
- Metsien virkistyskäyttö
- Taajamametsien erityispiirteet
- Suomalainen metsäkulttuuri
- Suomalainen vapaa-ajan asuminen
- Metsien monikäyttöä painottavien metsänomistajien erityispiirteet
- Metsien monikäyttöön liittyvä poliittinen ohjaus ja monimuotoisuutta tukevat ohjelmat

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opetellaan työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = noin 81 tuntia työtä

- Aloitusinfo 1 h
- Luennot 12 h (6 luentoa)
- Maastotyöskentely 8 h (alustavasti matkapäivä Punkaharjulle Luston metsämuseoon)
- Itsenäisen esitettävän rajatun harjoitustyön teko ja esittäminen muulle ryhmälle + muiden esitysten kuuntelu 30 h
- Kirjallisuuteen perehtyminen noin 30 h
- Tentti 1 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin vastuuopettaja Jyry Eronen jyry.eronen@karelia.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5 kurssin tentin ja tehtävien perusteella. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojaksolla.