Siirry suoraan sisältöön

Metsän mittaus ja kartoitus (6 op)

Toteutuksen tunnus: MM10004-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 30.12.2022

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 60

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Ollipekka Hakonen
  • Esa Etelätalo

Vastuuopettaja

Esa Etelätalo

Ryhmät

  • MMNS22
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat käyttää metsänmittausvälineitä ja mitata keskeiset puutunnukset. Osaat johtaa ja laskea yksittäisen puun tilavuuden eri menetelmillä ja osaat määrittää keskeiset puustotunnukset relaskooppikoealamittauksella. Osaat mitata taimikon runkoluvun. Osaat mitata ja laskea metsikkökoealan tunnukset ja mallintaa metsikkökuvion puuston. Tunnet metsäsuunnitelman sisällön ja laserkeilausaineiston mahdollisuudet. Tunnet Suomessa käytössä olevat koordinaattijärjestelmät ja karttalehtijaon ja osaat käyttää GPS -laitetta suunnistamiseen, pinta-alan mittaamiseen ja tiedon tallentamiseen.

Sisältö

Opintojakson keskeinen sisältö:
- Metsän mittausvälineet.
- Yksittäisen puun mittaaminen ja puutunnusten laskenta.
- Metsikkökuvion puustotunnusten (D, H, G, V) mittaus relaskooppikoealan avulla.
- Metsikkökoealan mittaus ja laskenta.
- Metsäsuunnitelman tietosisältö.
- Karttakoordinaattijärjestelmät ja karttalehtijako. GPS -laite, sillä suunnistaminen, pinta-alan mittaaminen ja tiedon tallentaminen.

Arviointiasteikko

H-5