Siirry suoraan sisältöön

Puunhankinnan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: MM10001-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 300

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Metsätalouden koulutus

Opettaja

 • Jyry Eronen

Vastuuopettaja

Jyry Eronen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija tuntee puunhankintaa käsittelevän termistön sekä erilaiset aines- ja energiapuun korjuumenetelmät ja kaluston. Opiskelija tuntee myös puuhankinnan käytännön toteutuksen sekä puunkorjuun suunnittelun perusteet. Lisäksi opiskelija ymmärtää puunhankinnan kokonaisuuden osana metsäsektoria.

Sisältö

Puunhankinnan käsitteet ja termistö. Puunkorjuussa sekä kuljetuksessa käytettävät koneet ja laitteet. Puunkorjuumenetelmät kasvatus- ja uudistushakkuilla. Puunkorjuun suunnittelun perusteet. Metsäteollisuuden puunhankinta Suomessa.

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Opetusmenetelmät

Opiskelija tuntee puunhankintaa käsittelevän termistön sekä erilaiset aines- ja energiapuun korjuumenetelmät ja kaluston. Opiskelija tuntee myös puuhankinnan käytännön toteutuksen sekä puunkorjuun suunnittelun perusteet. Lisäksi opiskelija ymmärtää puunhankinnan kokonaisuuden osana metsäsektoria.

Verkkototeutus itseopiskeluna. Kurssin työskentelyalue ja materiaalit löytyvät Karelia ammattikorkeakoulun moodlesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 opintopistettä vastaa noin 80 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Jos olet ilmoittautunut, etkä ole saanut sähköpostilla ohjeita työtilaan pääsemiseksi, niin ole yhteydessä kurssin vastuuopettajaan jyry.eronen@karelia.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kurssilla tehtävän esseen perusteella.Arviointi asteikolla 1 - 5.