Siirry suoraan sisältöön

Verkkopalvelut (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6170-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 13.11.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 23.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

8 - 24

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Aarno Savolainen

Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Hallitsee verkkopalvelun perusteet.
- Osaa tuottaa verkkopalveluun sopivaa sisältöä.
- Hallitsee verkkopalvelun tekniset prosessit sisällön esittämisen osalta.
- Ymmärtää verkkopalvelun antamia mahdollisuuksia.

Sisältö

Tuotetaan verkkopalvelua ja siihen sopivaa sisältöä tarkoituksen mukaisella järjestelmällä. Tutustumme sisällön esittämisen mahdollisuuksiin ja visualisoidaan sisältö sopivalla tavalla. Tekstin ja kuvan lisäksi käytetään audiovisuaalista materiaalia. Verkkopalvelun tekniset menetelmät otetaan riittävällä tasolla käyttöön sisällön esittämisessä.

Aika ja paikka

maaliskuu-huhtikuu 2023

Opetusmenetelmät

Opiskelija perehtyy verkkolehden - https://viivelehti.fi - tuottamiseen teknisesti, graafisesti tai sisällöllisesti. Verkkolehteä toimittaa toimituskunta, joka tulee perustaa kurssin alussa. Verkkolehden materiaaleiksi tuotetaan erilaisia ja monipuolista sisältöä esim. sarjakuvista laajoihin artikkeleihin. Perinteisen tekstisisällön tueksi sisältöjä visualisoidaan esim. kuvin, grafiikan ja/tai animaation keinoin. Sisältö voi olla pelkästään myös audiovisuaalinen tai graafinen toteutus (esim. valokuvaesitys). Verkkolehden tekniikka toteutetaan Wordpress järjestelmällä. Tekniikan osalta tarvitaan niin isoja kuin pieniäkin tekniksiä kokeiluja ja kehitystä riippuen artikkelien tarpeesta. Verkkolehti julkaistaan web-hotellipalvelussa.

Verkkolehden toteutusta voi jatkaa myös Virtuaalinen media -kurssilla. Verkkopalvelut on itsenäinen kurssi eikä siten riippuvainen muista kursseista.

Arviointiasteikko

H-5