Siirry suoraan sisältöön

Tuotantotalo 2 Audio (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6166-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

10.04.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Juha Linna

Vastuuopettaja

Juha Linna

Ajoitusryhmät

  • Ryhmä A (jatkavat) (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
  • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Pienryhmät

  • Ryhmä A (jatkavat)
  • Ryhmä B

Aika ja paikka

Tikkarinne Kampus

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla suunnitellaan, tuotetaan ja julkaistaan radio-ja podcast tuotantoja. Opiskelija voi myös ottaa
vaihtoehtoisena oppimis-ja toteuttamisprojektina tehtäväkseen jonkin muun projektin tai ryhmätyön jossa pääpaino on äänikerronnassa.
Näitä voivat olla esim. Monikameran äänityöt, Äänisuunnittelu, Äänikirja, Ääninäytteleminen, Radio näytelmä, Reportaasi, Radiodokumentti jne.
Opitaan toteutettavien projekti tuotantojen hallinnointia, toteuttamista ja julkaisua.
Perehdytään saavutettavuuteen (WCAG) & (GDPR)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Podcast- tuotantoja yrityksille ja yhteisöille

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitellaan kurssin aluksi

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty = Valmistetut audio-ohjelmat ovat toteutettu hyvin ja ovat julkaisu kynnyksen ylittäviä.
Hylätty= Valmistetut audio-ohjelmat eivät ole toteutettu hyvin ja/tai eivät ole julkaisu kynnyksen ylittäviä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty tai 0-5. Sovitaan opiskelijaryhmän kanssa kurssin aloituksen yhteydessä.
Jos päädytään arviointiin 0-5 perusteet ovat seuraavat:
Motivaation todentuminen 20% = 0-2 pistettä
Aikataulutuksen onnistuminen 20% = 0-2 pistettä
Sisältöjen toimivuus 20% = 0-2 pistettä
Julkaiseminen 20% = 0-2 pistettä
Palautteet ja muut arviot/arvioinnit 20% = 0-2 pistettä
Arvioon Erinomainen 5 tarvitaan vähintään 17/20 pistettä