Siirry suoraan sisältöön

Virtuaalinen media (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6154-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 13.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

8 - 24

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Aarno Savolainen

Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa tuottaa sisältöjä erilaisiin virtuaalisiin medioihin (verkko- ja mobiilipalvelut sekä lisätty todellisuus).
- Hallitsee virtuaalisen median tekniikan käytön.
- Ymmärtää virtuaalisen median antamia mahdollisuuksia.

Sisältö

Tuotetaan virtuaalista mediaa verkkopalvelun avulla ja siihen sopivaa sisältöä tarkoituksen mukaisella tekniikalla (verkko- ja mobiilipalvelut sekä lisätty todellisuus). Tutustumme sisällön esittämisen mahdollisuuksiin virtuaalisen median keinoin ja visualisoidaan sisältö sopivalla tavalla. Tekniset menetelmät otetaan riittävällä tasolla käyttöön sisällön esittämisessä.

Aika ja paikka

huhtikuu-toukokuu 2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja Moodlen työtila ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso jaetaan kahteen eri osaan: verkkolehteen ja lisättyyn todellisuuteen (AR). Opiskelija valitsee oppimistaan tukevan osan, joista alla tarkempi kuvaus.

Verkkolehti: Opiskelija keskittyy verkkolehden - https://viivelehti.fi - tuottamiseen teknisesti, graafisesti ja/tai sisällöllisesti. Verkkolehti on aloitettu edellisellä opintojaksolla (Verkkopalvelut) ja nyt lehden tuottamista voi jatkaa. Opintojaksolle voi tulla vaikka edellistä opintojaksoa ei ole suoritettu. Verkkolehteä toimittaa toimituskunta. Tarkemman kuvauksen voi katsoa Verkkopalvelut -opintojaksolta.

Lisätty todellisuus (AR): Opiskelija perehtyy lisättyyn todellisuuteen (AR) ja tuottaa siihen sopivaa sisältöä. Käytämme lisätyn todellisuuden sisällöntuottamiseen sopivaa AR-palvelua, vaativimpia AR-työkaluja (mm. Zappar Studio) ja esittämiseen mobiililaitteita. Sisältöä tuotetaan monipuolisesti AR-kohdetta varten (ääni, video, animaatio, pienet pelit, kuvat, 360 panoraama, kasvojen tunnistus jne.). Tavoitteena on saada ympärillä oleva todellisuus tai kohde elämään mobiililaitteessa.

Erityisesti AR mediaa voidaan käyttää myös verkkolehden sisältöinä. Verkkolehden toiminta jatkuu edellisestä opintojaksosta mutta lisätystä todellisuudesta on oma info, johdanto, harjoitukset ja toteutus. Kurssin alussa lisätyn todellisuuden johdantoon voivat osallistua kaikki mutta opintojakson aikataulua ajatellen kannattaa valita yksi osio (verkkolehti tai lisätty todellisuus).

Virtuaalinen media on itsenäinen kurssi eikä siten riippuvainen muista kursseista.

Arviointiasteikko

H-5