Siirry suoraan sisältöön

Informaatiografiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6147-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 17.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Juha Valonen

Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Osaat suunnitella digitaalisen median sisältöjä erilaisiin tarpeisiin. Osaat muokata olemassaolevaa informaatiota uudenlaisiksi mediasisällöiksi. Osaat luoda visualisointeja erilaisista havainnoista, rakenteista ja tietojärjestelmistä. Osaat arvioida kriittisesti ja eettisesti mediasisältöjä. Hallitset ammatillisen suuntautumisen mukaiset työmenetelmät. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä sekä työskennellä verkkomedia-alan tuotannoissa. Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alasi tehtävissä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustumme visuaalisten sisältöjen suunnittelun nykytilaan ja arvioimme millaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan. Perehdymme joihinkin alan avainteoksiin sekä digitaalisiin lähteisiin.

Keskeinen opiskeltava aihepiiri on informaation visualisointi (infomation graphics, infographics). Määrittelemme mitä informaation visualisointi tarkoittaa, mitä informaation visualisoinnilla voidaan saavuttaa ja millaista osaamista siihen liittyy.

Informaatiografiikan tehtävien avulla hahmottelemme erilaisten tietosisältöjen visualisointimahdollisuuksia. Opettelemme luomaan tarkoituksenmukaisia visualisointeja erilaisista lähdeaineistoista ja hallitsemaan joidenkin työvälineiden (mm. Excel, Google Docs, Adobe Illustrator) visualisointiominaisuuksia. Sisällöissä tutustutuaan lisäksi mm. logojen ja käyttöjärjestelmän ikonien suunnitteluun.

Opiskelun lähtökohtina käytetään uusinta visualisointimateriaalia ja case-esimerkkejä. Perehtyminen sisältöihin tapahtuu alkuvaiheessa ryhmätyöskentelynä. Osaamista kartutetaan ja se todennetaan henkilökohtaisilla visualisointitehtävillä. Kirjalliset tehtävät arvioidaan erikseen.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla tutustumme visuaalisten sisältöjen suunnittelun nykytilaan ja arvioimme millaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan. Perehdymme joihinkin alan avainteoksiin sekä digitaalisiin lähteisiin.
Keskeinen opiskeltava aihepiiri on informaation visualisointi (infomation graphics, infographics). Määrittelemme mitä informaation visualisointi tarkoittaa, mitä informaation visualisoinnilla voidaan saavuttaa ja millaista osaamista siihen liittyy.

Informaatiografiikan tehtävien avulla hahmottelemme erilaisten tietosisältöjen visualisointimahdollisuuksia. Opettelemme luomaan tarkoituksenmukaisia visualisointeja erilaisista lähdeaineistoista ja hallitsemaan joidenkin työvälineiden (mm. Excel, Google Docs, Adobe Illustrator) visualisointiominaisuuksia. Sisällöissä tutustutuaan lisäksi mm. animaatioon, peligrafiikkaan ja kuvakkeiden piirtämiseen.

Opiskelun lähtökohtina käytetään uusinta visualisointimateriaalia ja case-esimerkkejä. Perehtyminen sisältöihin tapahtuu alkuvaiheessa ryhmätyöskentelynä. Osaamista kartutetaan ja se todennetaan henkilökohtaisilla visualisointitehtävillä. Kirjalliset tehtävät arvioidaan erikseen.

Osaamistavoitteet:
Osaat suunnitella digitaalisen median sisältöjä erilaisiin tarpeisiin. Osaat muokata olemassaolevaa informaatiota uudenlaisiksi mediasisällöiksi. Osaat luoda visualisointeja erilaisista havainnoista, rakenteista ja tietojärjestelmistä. Osaat arvioida kriittisesti ja eettisesti mediasisältöjä. Hallitset ammatillisen suuntautumisen mukaiset työmenetelmät. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä sekä työskennellä verkkomedia-alan tuotannoissa. Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alasi tehtävissä.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Ohjattu työskentely, luennot ja harjoitustehtävät.