Siirry suoraan sisältöön

Äänisuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6146-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Juha Linna

Vastuuopettaja

Juha Linna

Ajoitusryhmät

 • Ryhma_A (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhma_B (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhma_C (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhma_D (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Pienryhmät

 • Ryhma_A
 • Ryhma_B
 • Ryhma_C
 • Ryhma_D

Tavoitteet

- Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää äänisuunnittelun keskeisiä keinoja ja ilmaisutapoja. Hän pystyy valitsemaan tehokkaita työtapoja ja työvälineitä äänisuunnittelun toteuttamisessa.
- Opiskelija hallitsee äänen jälkikäsittelyn tekniikoita ja niissä käytettäviä ohjelmistoja. Hän pystyy tunnistamaan ja löytämään haitallisia äänen tallennuksessa tapahtuneita ilmiöitä ja kykenee korjaamaan niitä ja/tai niiden vaikutusta lopputuotteeseen.

Sisältö

- Tutkitaan ja opiskellaan esimerkkien ja kirjallisuuden avulla äänisuunnittelun ilmaisutapoja ja historiaa.
- Opiskellaan äänen analogista ja digitaalista prosessointia, akustiikan vaikutuksia, psykoakustiikkaa ja ohjelmistoja.
- Perehdytään äänityöasemissa äänen jälkikäsittelyn työvälineisiin ja opitaan käyttämään niitä tehokkaasti.
- Tallennetaan ääntä, leikataan äänen kokonaisuuksia ja muokataan äänimateriaalia suunnitellun mukaiseksi.
- Tutkitaan eri medioiden erityispiirteitä äänisuunnittelun näkökulmista ja toteutetaan käsikirjoituksiin sekä muihin suunnitelmiin perustuvia äänisuunnittelun kokonaisuuksia omavalintaisissa harjoitteissa.

Aika ja paikka

9.1.2022 - 17.3.2022 Tikkarinne kampus Luokka E017 (Äänistudio)

Oppimateriaalit

Annetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

Etäoppiminen (Teams & Zoom) 2 opintopistettä
Kontaktioppiminen 3 opintopistettä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Kirjallisuus, virtuaalimateriaalit ja muu itseopiskelu 40 tuntia.
- Luennot, suunnittelu (ryhmä) ja harjoitukset 30 tuntia
- Omat harjoitukset opettajan johdolla, 30 tuntia
- Tentti tai muu arviointimenetelmä, palaute ja arviointi 13 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kumulatiiviset arviointikriteerit:

Opiskelija

1-2:

tuntee yleisimmät äänen ilmaisutekijät ja osaa käyttää niitä suorittamissaan tehtävissä.

3-4:
osaa rakentaa toimivia kerronnallisia äänisuunnittelulle ominaisia rakenteita.
kykenee luomaan kiinnostavaa ja puhuttelevaa äänikerrontaa.
5:
osaa tuottaa sekä ilmaisullisesti että teknisesti hyvää äänikerrontaa ja kykenee perustelemaan
tekemiensä ratkaisuja ja suoritteita sekä niiden juonteita. Harjoitteet ylittävät "julkaisukynnyksen".

Hylätty (0)

Ei hallitse äänisuunnittelun perusperiaatteita eikä osaa hyödyntää oppimiaan taitoja annetuissa harjoitteissa. Ei ole ollut riittävän aktiivinen opinnoissaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tuntee yleisimmät äänen ilmaisutekijät ja osaa käyttää niitä suorittamissaan tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa rakentaa toimivia kerronnallisia äänisuunnittelulle ominaisia rakenteita.
kykenee luomaan kiinnostavaa ja puhuttelevaa äänikerrontaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tuottaa sekä ilmaisullisesti että teknisesti hyvää äänikerrontaa ja kykenee perustelemaan
tekemiensä ratkaisuja ja suoritteita sekä niiden juonteita. Harjoitteet ylittävät "julkaisukynnyksen".

Esitietovaatimukset

- LUV6012 Äänityön perusteet ja LUV6013 Videotyön perusteet.
- Vapaasti valittavana / Muut täydentävät opinnot: Muut vastaavat opinnot omassa koulutusohjelmassa tai muissa alan oppilaitoksissa.
- Vapaasti valittavana kurssille osailistuva: Ota yhteyttä opettaja Juha Linnaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätiedot

- Osa (2/5 op) kurssin oppisisällöstä voidaan suorittaa etäopiskeluna
- Luennot ja lähiopetus ryhmissä lukujärjestyksen mukaan