Siirry suoraan sisältöön

Pelituotanto 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6142-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Seppo Nevalainen
 • Juha Valonen
 • Juha Linna

Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ajoitusryhmät

 • HMNS21peli Mario (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • HMNS21peli Luigi (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HMNS21
  Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Pienryhmät

 • HMNS21peli Mario
 • HMNS21peli Luigi

Tavoitteet

Osaat soveltaa aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi mediatuotannon tehtävissä. Hallitset joitakin mediatuotannon erityistehtäviä ja osaat toimia työryhmän jäsenenä tuotantoprosessissa. Etsit aktiivisesti uutta tietoa uuden sisällön tuottamiseksi. Tunnet media-alan kotimaista toimintaympäristöä ja tunnistat sille ominaisia erityispiirteitä. Kehität osaamisprofiilisi mukaisia taitoja edelleen ja opit hallitsemaan uusia työtehtäviä mm. luomaan ja muokkaamaan erilaisia mediasisältöjä cross-median tarpeisiin. Osaa toimia työyhteisön jäsenenä projektityöskentelyssä ja hallitset alan ammattisanastoa.

Sisältö

Tällä opintojaksolla muodostat monipuolisen ja syvällisen kuvan sisältötuotannosta ja julkaisemisesta. Keskeinen oppimistapa on ongelmaperustainen oppiminen ja projektioppiminen.

Pelituotannon projektiryhmä organisoituu tuotantotiimiksi. Tuotantotiimin tehtävät ja vastuut jaetaan ryhmän kesken (projektinhallinta, markkinointi, pelisuunnittelu, graafinen suunnittelu, äänisuunnittelu, ohjelmointi). Tuotantotiimi ideoi, suunnittelee ja tuottaa työryhmänä valmiin pelin tai demon julkaistavaksi. Opettajat toimivat tuotannon tilaajina, asiantuntijavalmentajina ja tutoreina. Tiedonhaku ja opiskelu painottuu ryhmätyöskentelyyn ja itseopiskeluun. Kontaktiajat käytetään yhteisiin palavereihin, palautteisiin ja käytännön ongelmien ratkaisuun.

Oppimistapahtumat tapahtuvat tuotantoryhmissä, jotka jakaantuvat tehtävien mukaisesti suunnittelu-, tekniikka-, sisältötuotanto- ja julkaisurooleiksi. Työrooleissa opiskelijalla on mahdollista profiloida omaa osaamistaan ja kehittää aiemmin opittuja taitoja tuottaen mediamateriaalia multimediatuotannon tarpeisiin. Monimediaisuus näkyy osaamisprofiloinneissa. Tuotannosta riippuen osaamista kehitetään mm. suunnitellen ja käsikirjoittaen sisältöjä (esim. markkinointi, toimitustyö, peli- ja konseptisuunnittelu, peliohjelmointi), työstäen erilaisia graafisia konsepteja (esim. UI-suunnittelu, peligrafiikka, konseptitaide), tuottaen ja muokaten digitaalista ääntä (esim. peliääni, ENG-työskentely). Liikkuvan kuvan sisältötuotannon taitoja kuten kuvaaminen, leikkaaminen, editoiminen, efektointi ja värimäärittely harjoitellaan ja sovelletaan käytäntöön.

Media-alan tuotantoprosessi, työryhmätyöskentely ja projektinhallinta ovat keskeisiä teemoja. Työryhmässä työskentelyä ja toimintakultuuria opitaan mm. yhteisissä suunnittelu- ja asiakaspalavereissa sekä palautekeskusteluissa. Uusia työvälineitä otetaan käyttöön oman henkilökohtaisen osaamisprofiilin laajentamiseksi.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Mediatuotantoihin osallistuminen eri ammatirooleissa ja oppimiskokemuksen reflektointi.