Siirry suoraan sisältöön

Visuaalinen viestintä (6 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6065-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Juha Valonen

Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ryhmät

  • LUVNS20
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää miten ihmisen visuaalisen tiedon havainnointi ja tiedonkäsittely toimii
- osaa lukea ja tulkita visuaalisia viestejä
- hallitsee visuaalisen ilmaisun keinoja omien visuaalisten viestin luomisessa ja välittämisessä
- osaa tuottaa käyttötarkoitukseen sopivia kuvia digitaalisella kameralla ja muokata niistä visuaalisia viestejä
- ymmärtää kuvan ja tekstin yhteyden sekä hallitsee typografisen suunnittelun perusteita
- osaa toimia ryhmässä aktiivisena osallistujana edistäen ryhmän yhteisen päämäärän saavuttamista
- osaa antaa rakentavaa palautetta toisten oppimistehtävistä ja hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisen kehittämisessä
- hallitsee valokuvaamisen tekniikoita monipuolisesti (panoraama, HDR, timelapse, stereokuva)

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdytään visuaalisen viestinnän prosesseihin sekä vastaanottajan että viestin välittäjän näkökulmista. Visuaalisen viestin rakentumisessa on keskeistä teosten ja vastaanottajan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä tekijän ja teoksen välisen luomisprosessin hallinta. Että ymmärtäisimme, miten visuaalinen viesti syntyy ja miten se vaikuttaa, tutkimme visuaalista ilmaisua valokuvauksen ja graafisen suunnittelun avulla tekijöinä ja vastaanottajina.Opintojaksolla tutustutaan visuaalisten viestien maailmaan pohtien historiallista ja kulttuurillista perspektiiviä. Uusiin visuaalisen viestinnän ilmaisukeinoihin tutustutaan perehtymällä syvällisemmin joihinkin digitaalisen kuvantuottamisen erikoistekniikoihin. Keskeisiä teemoja ovat mm. katselutaito ja semioottinen kuvantulkinta (representaatio), visuaalisen viestin välittämisen prosessi tekijältä vastaanottajalle (tiedonkäsittely), valokuvan ilmaisukeinot (kuvajournalismi, ryhmäkuvaus), tekstin ja kuvan yhteys (mainonta, jullistegrafiikka), erikoistekniikat (stereokukuva, panoraama, HDR, timelapse).

Aika ja paikka

Tikkarinne-kampus

Oppimateriaalit

Aalto, J. 2010. Kohteena ihminen. WSOY, Berger, J. (toim.) 1991. Näkemisen tavat. Love-Kirjat, Berger, J.1972.Ways of Seeing. BBC:n TV-dokumenttisarja, Hatva, A. 2009. Merkityksen välittäminen kuvan avulla. Tampere University Press, Hatva, A. 1993.Kuvittaminen. Rakennustieto

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, lähiopetuksena studiokuvaustyöpaja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tapahtumakuvaustehtävän kuvausluvat haetaan tapahtumanjärjestäjältä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja ohjatut työpajat 48 h, palaute 12 h, itsenäinen- ja ryhmätyöskentely 67 h

Lisätietoja opiskelijoille

Viikottaiset verkkotapaamiset ovat vapaaehtoisia. Suoritus edellyttää 100%:sta tehtävien palautusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviontikriteerit on kuvattu tarkemmin Moode-työtilassa.