Siirry suoraan sisältöön

Mediatuotannot 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6052-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 13.11.2022

Ajoitus

20.02.2023 - 09.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

8 - 24

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Aarno Savolainen

Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät

  • LUVNS20
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Osaat soveltaa aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi erilaisissa mediatuotannon projekteissa. Hallitset useita mediatuotannon erityistehtäviä. Etsit, analysoit sekä jaat aktiivisesti uutta tietoa uuden sisällön tuottamiseksi ja testaat teoriaa käytännössä. Kehität osaamisprofiilisi mukaisia taitoja edelleen ja opit hallitsemaan uusia työtehtäviä muun muassa hanketyöskentelyn ja asiakastuotannon tarpeisiin. Osaat toimia tiimin jäsenenä projektityöskentelyssä ja hallitset monipuolisesti alan ammattisanastoa sekä reflektoit omaa oppimistasi.

Sisältö

Suunnitellaan ja tuotetaan audiovisuaalisia ohjelmia, kuten esim. mainoksia, tuote-ja palveluesittelyjä, piendokumenttejä ja tietoiskuja. Työpajatyyppisessä oppimisessa tuotetaan käsikirjoituksia ja tuotantosuunnitelmia, kuvataan, äänitetään ja editoidaan tuotettuja ohjelmia. Tuotantojen sujuvan työstämisen takia tämä kurssi edellyttää myös Mediatuotannot 1 -kurssia. Sisältö ja oppimismenetelmä säilyy samana molemmissa kurssikokonaisuuksissa.

Aika ja paikka

maaliskuu-huhtikuu 2023

Opetusmenetelmät

Suunnitellaan ja tuotetaan mediatuotantoja (mm. tiedon presentointeja, infoanimaatioita, infografiikkaa). Työpajatyyppisessä oppimisessa tuotetaan suunnitelmia, grafiikkaa, animaatioita, tekniikkaa sekä sisältöjä asiakasprojekteja varten (mm. yritykset, Karelian hankkeet ja/tai rock-festarit). Suunnittelu ja tiedon haku painottuvat Mediatuotannot 1:ssä, sisältötuotanto, tekninen toteutus ja julkaisu Mediatuotannot 2:ssa. Kursseista voi tarvittaessa ottaa vain toisen.

Arviointiasteikko

H-5