Siirry suoraan sisältöön

Mediatuotannon johtaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6039-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 13.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.02.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Aarno Savolainen

Vastuuopettaja

Aarno Savolainen

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija määrittää itse omat osaamistavoitteensa, niitä voivat olla mm.:
- tuntee projektinhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa projektinhallinnan menetelmiä mediatuotannoissa
- tuntee erilaisia mediaprojektien tuotantotapoja ja aikatauluja mediatuotantoihin
- osaa arvioida ja seurata ajankäyttöä tuotannossa tavoitteen saavuttamiseksi
- osaa tehdä tarjouksia tilattuihin mediatuotantoihin tarvittaessa
- tuntee työelämän eri osapuolten vastuut ja osaa toimia päävastuullisena tuottajana mediatuotannoissa
- osaa johtaa omaa työtään ja tuotantoryhmää vastuullisesti
- ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen mediatuotannossa

Sisältö

Opiskelu perustuu kaikilta osin tiimioppimiseen ja sen pedagogiaan opettajien toimiessa valmentajina. Newsroom Start (vk 2-7), Newsroom 1 (vk 8-14) ja Newsroom 2 (vk 15-21) muodostavat kokonaisuuden, jossa osaamistavoitteina ovat: projektinjohtaminen, uutis- ja mainosvideon tuottaminen sekä monikameratuotannon hallinta. Newsroom Start aikana suunnitellaan tuotantoympäristö ja johtamisjärjestelmä tuotantoyksikölle Karelia Newsroom. Newsroom 1 aikana pääpaino on sisällöntuotannossa jolloin perehdytään uutis- ja mainosvideoihin. Newsroom 2 aikana pääpaino on sisällöissä, joiden toteuttaminen vaatii monikameratuotantoa. Kaikissa osuuksissa lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja dialogi ympäristön kanssa. Opiskelija määrittää mitä osaamista hän tarvitsee ja mitä tulee kehittää osaamistavoitteen saavuttamiseksi.

Aika ja paikka

tammikuu-helmikuu 2023

Opetusmenetelmät

Kurssin keskeisenä teemana on tuotannon johtaminen: Opintojaksolla tutustutaan luentojen, harjoitustehtävien ja ryhmätöiden avulla mediatuotannon projektinhallintaan ja johtamiseen sekä oman työn johtamiseen. Esimerkkien avulla opitaan media-alan kustannusrakenteita ja rahoitusmalleja. Omaa työskentelyä reflektoidaan yksilötehtävissä oman työn johtamisen näkökulmasta ja ryhmätehtävissä työryhmän johtamisen näkökulmasta. Vierailijat mm. ammattikorkeakoulun TKI-hankkeista, julkishallinnosta, yhdistyksistä sekä maakunnan yrityksistä kertovat projektinhallinnasta omissa tuotannoissaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty