Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6003-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Maarit Ignatius
  • Tiina Simonen

Vastuuopettaja

Tiina Simonen

Ryhmät

  • LUVNS20
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Ammattilaiseksi kehittyminen.

Osaat
- tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita
- toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin
- pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärrät sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta
- pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä
- suunnitella oman ajankäytösi ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät
- antaa kehittävää palautetta

Sisältö

Kehityskeskustelu, oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyväksi tekeminen, kehittymistarpeet, opiskeluhyvinvointi.

Arviointiasteikko

H-5