Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LUV6002-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Maarit Ignatius
  • Tiina Simonen

Vastuuopettaja

Tiina Simonen

Ryhmät

  • HMNS21
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Työelämä ja kansainvälisyys

-osaat toimia yleisten ja media-alan työelämäkäytänteiden mukaan oppilaitoksessa
- suunnittelet omaa tulevaisuuttasi työelämässä ja osaat tehdä valintoja omien ammatillisten ja uratavoitteiden saavuttamiseksi
- ymmärrät opiskeluhyvinvoinnin merkityksen ja osaat ottaa huomioon opiskelukykyyn ja jaksamiseen vaikuttavat seikat, kuten opiskelutaitojen vahvistamisen, ajankäytön hallinnan ja elämänhallinnan
- kykenet sietämään opintoihin liittyviin valintoihin ja tulevaisuuteen kuuluvaa epävarmuutta
- osaat kehityskeskustelussa arvioida oman osaamisensa kehittymistä ja asettaa kehittymiselleen tavoitteita

Sisältö

Alakohtaiset infot, mahdolliset vierailuluennot. Kansainväliseen harjoitteluun ja opintoihin liittyvät infot. Kehityskeskustelu ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen.

Arviointiasteikko

H-5