Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö, raportointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6052-LUA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

19.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Vastuuopettaja

Tarja Kupiainen

Ryhmät

  • LUTNS19
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2019

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa laatia työprosessista asiatyylisen ja johdonmukaisen raportin Karelia-amk:n opinnäytetyön ohjeita noudattaen
- osaa tehdä työstään uskottavia, tietoperustaan ja tuloksiin perustuvia johtopäätöksiä
- osaa arvioida kriittisesti omaa työtään

Sisältö

Opinnäytetyöraportin laadinta, tulosseminaari, kypsyysnäyte.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 125 t, seminaarit ja ohjaus 8 t

Arviointiasteikko

H-5