Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö, toteutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6051-LUA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Vastuuopettaja

Tarja Kupiainen

Ryhmät

  • LUTNS19
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2019

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kerätä ja analysoida ammatilliseen kehittämis- tai tutkimustyöhön liittyvää aineistoa
- osaa toteuttaa ammatillisen kehittämistehtävän mukaisen tuotoksen (toiminnallinen opinnäytetyö)
- osaa käyttää ammatillisessa kehittämistyössä tarvittavia tutkimusmenetelmiä (tutkimuksellinen opinnäytetyö)

Sisältö

Aineiston keruu ja analysointituotoksen toteutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 125 t, seminaarit ja ohjaus 8 t

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty