Siirry suoraan sisältöön

Matkailuyrityksen johtaminen (7 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6036-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Teppo Tarnanen
  • Tuija Kainulainen
  • Keijo Koskinen

Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ryhmät

  • LUTNS20
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Ihmisten johtaminen, ryhmädynamiikka, työkäyttäytyminen, johtajuuden ja työyhteisön kehittäminen.

Investointien suunnittelu.

Työsuojelulainsäädäntö ja työsuhdelainsäädäntö.

Sisältö

Ihmisten johtaminen, ryhmädynamiikka, työkäyttäytyminen, johtajuuden ja työyhteisön kehittäminen.Investointien suunnittelu. Työsuojelulainsäädäntö ja työsuhdelainsäädäntö.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

Keskeinen sisältö:

Ihmisten johtaminen, ryhmädynamiikka, työkäyttäytyminen, johtajuuden ja työyhteisön kehittäminen.

Investointien suunnittelu.

Työsuojelulainsäädäntö ja työsuhdelainsäädäntö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 56 h
Oppimistehtävät 56 h
Itsenäinen opiskelu 74
Arviointi ja palaute 3 h
7 op = 189 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki opintojaksolla annetut tehtävät on palautettu mutta joissain tehtäväosioissa on puutteita. Annetut tehtävät on palautuksessa käsitelty osittain pintapuolisesti. Opiskelija/ryhmä on osoittanut tehtävän/tehtävien suorituksen yhteydessä saavuttaneensa opintojaksolla annetut osaamistavoitteet niukasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki opintojaksolla annetut tehtävät on palautettu opintojakson päättymiseen mennessä. Palautetut tehtävät ovat annettujen ohjeiden mukaisesti tehtyjä.

Tehtäväpalautuksessa on tehdyn työn kuvauksen lisäksi arvioitu onnistumista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija/ryhmä on osoittanut tehtävän/tehtävien suorituksen yhteydessä saavuttaneensa opintojaksolla annetut osaamistavoitteet.

Opiskelija on osoittanut vahvaa sitoutumista työskentelyn päämääriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki opintojaksolla annetut tehtävät on palautettu opintojakson päättymiseen mennessä. Palautetut tehtävät ovat annettujen ohjeiden mukaisesti tehtyjä.

Tehtävän palautuksessa on tehdyn työn kuvauksen lisäksi arvioitu onnistumista, asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä mahdollisesti ilmenneitä haasteita.

Tehtävässä on tehty laajaa ja itsenäistä tiedonhankintaa tai verkostoitumista aiheeseen liittyen. Opiskelija/ryhmä on osoittanut tehtävän/tehtävien suorituksen yhteydessä saavuttaneensa opintojaksolla annetut osaamistavoitteet ja osoittanut niiden syvällistä ammatillista osaamista.

Opiskelija on osoittanut vahvaa sitoutumista työskentelyn päämääriin.