Siirry suoraan sisältöön

Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 3 (11 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6030-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

11 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Hanna Vienonen
  • Tuija Kainulainen
  • Mikko Lahti

Vastuuopettaja

Mikko Lahti

Ryhmät

  • LUTNS20
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää markkinoinnin osana yrityksen liiketoiminnan strategista kehittämistä
- osaa hankkia tietoa matkailun toimialasta ja matkailuyrityksen markkinoista
- osaa laatia verkkomarkkinoinnin menetelmiä ja keinoja hyödyntävän markkinointisuunnitelman matkailuyritykselle tai matkailutapahtumalle

Sisältö

Elämystalous, matkailijakäyttäytyminen, tuotekehityksen keskeisiä menetelmiä ja työkaluja, tuoteinnovaatioiden suojaaminen, immateriaaliset oikeudet. Markkinoinnin johtaminen osana matkailuyrityksen strategista kehittämistä, asiakkuuden hallinta, brändiarvon kehittäminen, verkkomarkkinointi, markkinointisuunnitelman laadinta matkailuyritykselle / matkailutapahtumalle.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3

Opetusmenetelmät

Keskeinen sisältö:
Tuotteistamisen ja tuotekehityksen keskeiset menetelmät ja työkalut. Menetelmien ja tiedon vieminen käytäntöön. Tuoteinnovaatioiden suojaaminen, immateriaaliset oikeudet.
Revenue Management-perusteet.
Markkinoinnin suunnittelu matkailuyrityksessä, asiakasarvon ja kilpailuedun määrittely, tuote- ja hintapäätökset, markkinointiin liittyvät strategiset päätökset, viestinnällisten toimenpiteiden suunnittelu ja budjetointi, tulosten seuranta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

11 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: 0-5. Arvioinnin perusteet: Oppimistehtävät, jatkuva näyttö eli opiskelijan aktiivisuus opetustilanteissa, vastuuntunto, huolellisuus ja järjestelmällisyys annettujen tehtävien suorittamisessa. Toimiminen osana työryhmää.