Siirry suoraan sisältöön

Svenska för resebranschen (3 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6029-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • roo.sv

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Marita Suomalainen

Vastuuopettaja

Marita Suomalainen

Ryhmät

  • LUTNS20
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija kehittää edelleen viestintä- vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja matkailualan terminologian osaamistaan selviytyäkseen matkailualan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pohjoismaisessa toimintaympäristössä. Opiskelija ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoa. Opiskelija osaa esitellä matkailualan eri toimintaympäristöjä, kuten esim. ravintolan, matkailukeskuksen tai majoituspalveluja tarjoavan yrityksen toimintaa liikkeenjohdon näkökulmasta. Opiskelija osaa esitellä ja markkinoida sekä paikallisia että kotimaan keskeisiä matkailukohteita ja keskustella Suomen kulttuuriin liittyvistä asioista. Opiskelija osaa lukea oman ammattialansa tekstejä, mm. tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.

Sisältö

Matkan järjestäminen (neuvottelutaidot, kirjeenvaihto), ohjelma- ja kongressipalvelut, oman ammattialan tekstien lukeminen ja referoiminen, Pohjois-Karjala- ja Suomi-tietous, Pohjoismaiden kulttuuriin tutustuminen, ammattisanastoa.

Aika ja paikka

5.9.-16.12.2022 Wärtsilä kampus

Oppimateriaalit

Jokisalo, T. ja Minni, R. 2006 tai uudempi painos. Flexservice. Otava, sekä Moodleroomsissa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

3 sp =81 timmar, varav 30 kontakttimmar + 51 individuellt arbete
Börjar: vecka 36
Slutar: vecka 50
muntligt prov i vecka 50
Suullinen koe (muntligt prov) kaksin tai kolmen hengen ryhmissä, puheen aiheena parin/ryhmän valitsema tilanne työelämästä.

Kurssi rakentuu siten, että ensin luemme sanoja, sanontoja ja kielioppia kirjan kappaleiden avulla. Sitä mukaa kun tiedot ja taidot sekä sanavarasto karttuvat, suunnittelemme työmatkan Ahvenanmaalle (tai Tukholmaan), jossa tehtävämme matkailualan yrittäjänä on mainostaa palvelujamme ja myydä Pohjois-Karjalaa turisti-, kongressi- ja elämyskohteena. Näistä kirjallisista tehtävistä koostuu arvioitava portfolio, jota siis työstät koko opintojakson ajan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Monimuoto-opetuksena ryhmässä B

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi tapahtuu portfolion muodossa, joka arvioidaan 0-5.