Siirry suoraan sisältöön

Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6024-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Tarja Kupiainen
  • Hanna Vienonen

Vastuuopettaja

Tarja Kupiainen

Ryhmät

  • PRNS21
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

-

Sisältö

Tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelu osana matkailuyritysten strategista suunnittelua. Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen. Kulttuurimatka lähialueelle (ulkomaa).

Oppimateriaalit

Allen, J., O'Toole, W. McDonnel, I. & Harris, R. 2011. Festival and Special Event Management. Wiley, Milton.Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita.Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät. Katse vuoteen 2030. TEMin raportteja. Muu osoitettu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Keskeinen sisältö:
Tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelu osana matkailuyritysten strategista suunnittelua. Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen. Kulttuurimatka lähialueelle (kotimaa).

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
* ymmärtää monipuolisesti kulttuurin matkailun resurssina
* osaa tuotteistaa kultturia ja kulttuuriperintöä matkailupalveluksi
* tunnistaa markkinoinnin tehtävät ja kilpailukeinot
* osaa suunnitella matkailumarkkinointia

Arviointiasteikko

H-5