Siirry suoraan sisältöön

Matkailualan trendit ja teemat (9 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6023-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Hanna Vienonen
  • Tuija Kainulainen

Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ryhmät

  • PRNS21
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tulevaisuuden ennakoinnin merkityksen osana matkailuyritysen päätöksen tekoa, osaa etsiä kansainvälisiä trendejä, osaa arvioida trendien ja teemojen merkityksen matkailun elinkeinolle sekä ymmärtää teemamatkailun merkityksen.

Sisältö

Tulevaisuuden ennakointi. Ajankohtaiset trendit ja niiden merkitys matkailuelinkeinolle. Matkailun eri teemojen huomioiminen matkailuliiketoiminnassa. Ulkoilutapahtuman järjestäminen.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija
- osaa etsiä kansainvälisiä trendejä
- ymmärtää teemamatkailun merkityksen
- osaa arvioida trendien ja teemojen merkityksen matkailun elinkeinolle
Sisältö:
Ajankohtaiset trendit ja niiden merkitys matkailuelinkeinolle.
Matkailun eri teemojen huomioiminen matkailuliiketoiminnassa.
Kansainväliset tapahtumat.

Opetusmenetelmät: luennot, ryhmätehtävät, paritehtävä, itsenäinen työskentely, mahdolliset excursiot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 133 t, itsenäinen työskentely 100 t, arviointi ja palaute 8 t

Arviointiasteikko

H-5