Siirry suoraan sisältöön

Työyhteisöviestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6022-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 24.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Minna Sarola

Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät

  • PRNS21
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä työyhteisön jäsenenä ja työyhteisön edustajana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja ymmärrettävästi ja ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset, tietää sisäisen ja ulkoisen viestinnän perusteet, osaa kirjoittaa tiedottamiseen liittyviä tekstejä, osaa suunnitella ja toteuttaa ammatillisia suullisia esityksiä, osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja yhteisvastuullisesti työelämän ryhmäviestintätilanteissa, osaa suunnitella palaverin ja kokouksen ja toimia niissä eri tehtävissä sekä kirjoittaa palaverin ja kokouksen asiakirjoja, osaa muodostaa itsestään realistisen käsityksen viestijänä ja kehittää työelämässä tarvittavia viestintätaitoja.

Sisältö

Sisäinen ja ulkoinen viestintä (erityisesti tiedottaminen), tiedotteiden kirjoittaminen, tarjouksen kirjoittaminen, esiintymistaidot ja esityksen suunnittelu ja toteuttaminen, ryhmäviestintätilanteet, kokoukset, neuvottelut ja palaverit sekä niiden asiakirjat, omien viestintätaitojen arviointi ja vertaisarviointi.

Opetusmenetelmät

Opiskelija oppii viestimään työyhteisön jäsenenä ja työyhteisön edustajana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja ymmärrettävästi . Hän harjaantuu ottamaan viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset. Lisäksi opiskelija oppii tuntemaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän perusteet ja kirjoittamaan tiedottamiseen liittyviä tekstejä. Opiskelija oppii myös toteuttamaan ammatillisia suullisia esityksiä sekä viestimään tarkoituksenmukaisesti ja yhteisvastuullisesti työelämän ryhmäviestintätilanteissa. Lisäksi hän osaa suunnitella palaverin ja kokouksen ja toimia niissä eri tehtävissä sekä kirjoittaa palaverin ja kokouksen asiakirjoja. Opiskelija oppii muodostamaan itsestään realistisen käsityksen viestijänä ja kehittämään työelämässä tarvittavia viestintätaitoja.

Arviointiasteikko

H-5