Siirry suoraan sisältöön

Sociala kontakter (3 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6021-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • roo.sv

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Marita Suomalainen

Vastuuopettaja

Marita Suomalainen

Ryhmät

  • PRNS21
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija kykenee toimimaan matkailun pohjoismaisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä matkailualan asiakastilanteissa sekä neuvotella kohteliaasti ja asianmukaisesti työelämän tilanteissa. Opiskelija vahvistaa oman ammattialansa sanaston hallintaa.

Sisältö

Asiakaspalvelutilanteet (hotelli, ravintola, matkatoimisto), neuvottelu/kokoustilanteet, pohjoismaisten vierailijoiden isännöinti, oman alan työympäristö ja työtehtävät, ammattialan sanasto, liikekirjeenvaihto, pohjoismaiset matkailualan ajankohtaiset ilmiöt, keskeiset pohjoismaiset matkailukohteet, pohjoismainen kulttuuritietous, pohjoismaisten kulttuurien välinen viestintä.

Aika ja paikka

Wärtsiläkampus, lähitoteutus

Oppimateriaalit

Jokisalo, T. ja Minni, R. 2006 tai uudempi painos. Flexservice. Otava, sekä Moodleroomissa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla on sekä lähiopetusta (30h) että itsenäisesti tai ryhmässä suoritettavia kirjallisia ja suullisia tehtäviä sekä arvioitavia harjoitustöitä että kokeita (51h) Opintopisteitä tulee 3 ja se vastaa 81 tunnin työskentelyä. Aloitamme viikolla 36 ja opintojakso päättyy viimeistään viikolla 48 kirjalliseen tenttiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Monimuoto-opetus ryhmässä B.

Arviointiasteikko

H-5