Siirry suoraan sisältöön

Venäjän jatko matkailualalle: Slushaju Vas! Kuinka voin palvella? (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6019-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

09.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Matkailun koulutus

Opettaja

 • Riitta Hyttinen

Vastuuopettaja

Riitta Hyttinen

Ryhmät

 • LUTNS19
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2019
 • LUTNS20
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2020
 • PRNS21
  Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- selviydyt suullisesti yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä työntekijänä että matkailijana
- puhuttelet kohteliaasti, kysyt ja kerrot tarpeistasi ja toiveistasi
- kuvailet lyhyesti palveluita ja tuotteita
- vastaat asiointitilanteissa yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille
- käytät kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä
- kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: lyhyen kuvauksen itsestäsi ja harrastuksistasi sekä mieltymyksistäsi, kuvauksen palveluista, ruokalistan, pienen matkaohjelman
- ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
- ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä yksinkertaisista lyhyistä asiointilanteista

Sisältö

Opiskelet ja opit venäjää sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen. Lähiopetustunneilla harjoittelet kuuntelemista ja simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja. Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa opiskeluasi ja oppimistasi.

Viestintätilanteet
- itsestä kertominen: harrastukset, käyntikohteet, mieltymykset, omistaminen, mennyt/nykyinen/ tuleva tekeminen
- tien neuvominen kartan avulla
- palvelujen sijainti, aukiolot ja kuvailu
- julkinen liikenne ja liikkuminen: meneminen ja lähteminen
- puhelinkieltä (perusfraaseja)
- säästä kertominen
- ostostilanteet: pikkuhankinnat
-asioiminen ravintolassa, majoittuminen hotelliin tai mökkiin

- ajanmääreet ja juhlakulttuuri: viikonpäivät, kuukaudet, päivämäärät, suomalaisten ja venäläisten juhlapäivät
- ruokailu- ja ravintolatilanteet, venäläinen ruokakulttuuri
- numerot
- venäläisen viestintäkulttuurin piirteitä: sinuttelu/teitittely, puhuttelu ja nimien käyttörakenteet
- yksikön akkusatiivi (elolliset ja elottomat subst. ja pers. pron)
- adjektiivien komparatiivi ja superlatiivi
- liikeverbi mennä
- modaalisuus: voi/ saa; ei voi/saa
- yksikön genetiivi (subst. yksikkö sekä pers.pron.)
- järjestysluvut (nominatiivi)
- verbien preteriti (mennyt aika) ja (liitto) futuuri
-instrumentaali (subst. yksikkö sekä pers.pron.)

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3

Oppimateriaalit

Alestalo, M. 2020. Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1. Helsinki: Finn Lectura. Huomaathan, että vain tämä uusin painos käy.
Opettajan laatima ja kokoama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopiskelua n. 55 tuntia, lisäksi palautettavia etätehtäviä ja itseopiskelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syyslukukauden tenttikerrat sovitaan opintojakson alettua.

Syksyn 2022 toteutuksen tenttejä voi uusia ja korottaa kevätlukukaudella 2023 kaksi kertaa. Sen jälkeen noudatetaan syksyn 2023 toteutuksen vaatimuksia ja tenttiaikataulua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua vastaavaa osaamista (ks. opintojakson sisältö ja tavoitteet), ota yhteyttä opintojakson opettajaan ennen opintojakson alkamista mahdollista AHOT-osaamisen näyttöä varten. Kerro sähköpostissa, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut venäjää ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N. 55 tuntia lähityöskentelyä, testejä ja palautetta, n. 78 tuntia etä- ja itsenäistä työskentelyä (ennakko- ja kertaustehtävät, tiedonhankinta, testeihin kertaaminen) sekä mahdollisesti yritysvierailu ja/tai venäläisen ruuan ilta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi kirjallista osatenttiä (25 % kukin), suullinen testi (25 %), ns. jatkuva näyttö näyttö (25 %).
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.
Opintojakson osittainen suorittaminen ei ole mahdollista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osallistut puhetilanteisiin mutta viestintäsi on katkonaista ja hidasta. Yrität kiertää viestintävaikeudet käyttämällä ei-kielellisiä keinoja tai turvautumalla muihin kieliin. Tarvitset runsaasti puhekumppanin apua. Lisäharjoittelu on tarpeen sanaston hallinnan, rakenteiden osaamisen ja ääntämisen parantamiseksi.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Pystyt puhumaan ymmärrettävästi ja selviydyt kohtalaisesti käsitellyistä tilanteista. Puhekumppanin apu on tarpeen. Viestinnässäsi on ajoittain epäröintiä. Sanaston ja rakenteiden käytössäsi sekä ääntämisessäsi on parannettavaa.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pystyt ilmaisemaan itseäsi sujuvasti ja osallistumaan suulliseen keskusteluun käsitellyistä aiheista. Osallistut tilanteisiin aktiivisesti. Osaat käyttää eri tilanteissa sopivaa kieltä ja vaihtelevia idiomaattisia ilmauksia. Ääntämisesi on lähes virheetöntä.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähityöskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.