Siirry suoraan sisältöön

Kannattava matkailuyritystoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6018-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

12.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Teppo Tarnanen
  • Keijo Koskinen

Vastuuopettaja

Keijo Koskinen

Ryhmät

  • PRNS21
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ulkoisen laskentatoimen (kirjanpito) ja johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäyksen suunnittelun tukena. Hän ymmärtää kirjanpitolainsäädännön merkityksen ja kahdenkertaisen kirjanpidon idean. Hän ymmärtää yrityksen tilikauden tuloksen muodostumisen perusteet, arvonlisäverotuksen perusteet sekä tilintarkastuksen merkityksen. Hän osaa tilinpäätösasiakirjojen pohjalta arvioida yrityksen kasvua, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Hän osaa selvittää tuotteen tai palvelun kustannukset, hinnoitella sen ja arvioida tuotetason kannattavuutta. Hän ymmärtää budjetoinnin merkityksen. Hän osaa hankkia aihealueeseen liittyviä lisätietojaja hyödyntää tilitoimistojen palveluita.

Sisältö

Laskentatoimi suunnittelun ja johtamisen tukena. Kirjanpidon merkitys yrityksen laskentatoimen kokonaisuudessa, kirjanpidon järjestäminen yrityksessä, kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteet, tilinpäätösinformaation tulkinta. Kustannuslaskenta ja hinnoittelu. Kannattavuuden arviointi yksittäisen tuotteen ja koko yrityksen tasolla. Budjetointi ja talouden seuranta.

Arviointiasteikko

H-5