Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LUT6016-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

12.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Restonomikoulutus (PR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Tuula Ikonen
  • Tuija Kainulainen

Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ryhmät

  • PRNS21
    Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Ammattilaiseksi kehittyminen (1 op).
Osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita. Osaat toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti. Osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnistasi ja ymmärrät sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta. Osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä. Osaat suunnitella oman ajankäyttösi ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät. Osaat antaa kehittävää palautetta.

Sisältö

Ajankäytön hallinta. Omien opintojen suunnittelu. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet. Kehityskeskustelu. Opiskeluhyvinvointi.

Aika ja paikka

Syyskuu 2022-toukokuu 2023 Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ammattilaiseksi kehittyminen (1 op)
- Osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita.
- Osaat toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti.
- Osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnistasi ja ymmärrät sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta.
- Osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä.
- Osaat suunnitella oman ajankäyttösi ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät.
- Osaat antaa kehittävää palautetta.

Keskeinen sisältö
- Ajankäytön hallinta
- Omien opintojen suunnittelu
- Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet
- Kehityskeskustelu
- Opiskeluhyvinvointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Tuntiläsnäolo
- Hops-keskustelut
- Mahdollisiin opintokäynteihin / tapahtumiin osallistuminen
- Hyväksytysti suoritetut tehtävät