Siirry suoraan sisältöön

Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia (1 op)

Toteutuksen tunnus: LUT3002-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 24.03.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 03.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Opettaja

  • Tuula Ikonen

Vastuuopettaja

Tuula Ikonen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Hygieniaosaamispassi

Sisältö

Henkilökohtainen hygienia
Hygieeniset työtavat
Omavalvonta
Puhtaanapito
Mikrobiologia
Ruokamyrkytykset
Lainsäädäntö

Aika ja paikka

Luennot:
ke 5.4.2023 klo 14.15-15.45 Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, D-talo, 2 krs luokka TU116
ke 12.4.2023 klo 14.15-15.45 Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, A-talo, 1 krs luokka 131 (pikkuauditorio)
ke 19.4.2023 klo 14.15-15.45 Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, D-talo, 1 krs luokka 131 (pikkuauditorio)

Testit ja tulokset
ke 26.4.2023 klo 14-15 testi, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, A-talo, 1 krs luokka 100 Auditorio
ke 3.5.2023 klo 14-15 uusintatesti, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, A-talo, 2 krs luokka 219

Varaa testiin ja tuloksien tarkasteluun n. 1,5 t.
Testin kesto on maksimissaan 45 min. ja sen jälkeen katsotaan tulokset.

Varaa testiin mukaan henkilöllisyystodistus ja kuivamustekynä (sininen)

Hygieniapassitesti suoritetaan hygieniapassitestaajan valvonnassa ja itsenäisesti.
Jos hygieniapassitestiä ei läpäise ensimmäisellä kerralla, sen voi uusia uusintatenttipäivänä.


Varaa testiin ja tuloksien tarkasteluun n. 1,5 t.
Testin tekemiseen on aikaa 45 min. ja sen jälkeen katsotaan tulokset.

Todistus on voimassa toistaiseksi.

Oppimateriaalit

Elintarvikehygieenista osaamista testataan seuraavilta aihealueilta:
- mikrobiologia
- ruokamyrkytykset
- hygieeniset työtavat
- henkilökohtainen hygienia
- puhtaanapito
- omavalvonta
- lainsäädäntö

Opiskeltava materiaali hygieniapassia varten löytyy netistä, seuraavista Ruokaviraston osoitteista:
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/opiskelukoulutus-ennen-hygieniapassitestia/tietoa-elintarvikehygieniasta/ (varsinainen teoriaosa) ja sieltä edelleen punaisten tekstilinkkien kautta asiasisältöön

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/hygieniaosaaminen/hygieniaosaamisen-vaatimukset/ osaamisvaatimukset

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/lainsaadanto-ja-ohjeet/
(Elintarvikelaki ja elintarvikehygienia-asetus sekä Eviran määräys hygieniaosaamisesta: liitteestä 1 löytyy lista osattavista asioista, sekä Elintarvikehygienia-asetuksen liitteessä 2 on esitetty asiat tiivistetysti)

http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet
Ruokatieto Oy:n Lupa kokata –kirja

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/ruokamyrkytykset/
Mikrobiologian osuus on yllättävän laaja ja samalla erittäin tärkeä osio. Siihen kannattaa tutustua vaikka muistiinpanoja tehden a) ihmisen omassa elimistössä (iholla, limakalvoilla ja suolistossa) viihtyvistä bakteereista - käsihygienian pettäessä siirtyvät helposti käsien välityksellä ruokiin ja aiheuttaen sitä kautta ruokamyrkytyksiä, b) hapettomissa olosuhteissa (tyhjiöpakatut tuotteet) viihtyvistä bakteereista ja c) itiöitä muodostavista bakteereista. Viruksista esim. norovirus on syytä lukea tarkkaan.

Mallitesti ja vastaukset: (käy tutustumassa mallitestikysymyksiin ja vastauksiin)
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/mallitesti/hygieniapassi_mallisarja_kysymykset_fi-5.8.2021.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/mallitesti/hygieniapassi_mallisarja_kysymykset_ja_vastaukset_fi_5.8.2021.pdf

Kirjat:
Ympäristökustannus 2021, Hygieniaopas, elintarvikehygienian perusteet

Opetusmenetelmät

Hygieniapassitestin suorittamiseksi järjestetään 3 x 1.5 h luentoja Karelia-amk:n Wärtsilä kampuksella. Ei etämahdollisuutta.
Luentojen jälkeen järjestetään hygieniapassitesti, jossa on 40 sanallista oikein/väärin väittämää. Testin tekemiseen on aikaa 45 minuuttia. Testin suorittaja merkitsee rastin (X) sen mukaan, onko väittämä hänen mielestään oikein vai väärin. Hygienipassitestin läpäisee, kun testistä saa vähintään 34 pistettä.

Hygieniaosaamisesta elintarvikealalla määrätään elintarvikelainsäädännössä. Elintarvikealalla työskentelevän on hallittava elintarvikealan perusasiat ja osattava käsitellä elintarvikkeita turvallisesti. Hygieniapassin tarkoituksena on edistää elintarviketurvallisuutta alalla.

Jos työntekijät työskentelee elintarvikehuoneistossa (esim. kahvila, ravintola, pikaruokaravintola, suurkeittiö, elintarvikemyymälä, leipomo tai elintarvikkeita valmistava tehdas) ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita (esim. maito, liha, kala), hän tarvitsee hygieniapassin. Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Opiskeltava aineisto löytyy Ruokaviraston sivuilta oheisten verkko-osoitteiden kautta.
Luentaohjeet opiskelija saa lisäksi sähköpostiinsa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Testi on suomenkielinen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osallistumalla luennoille ja testiin tai lukemalla itsenäisesti ja tulemalla testiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 1.5 h luennot
34 h itsenäinen opiskelu
1,5 testi + tulokset
= 40 h => 1.5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Maksa hygieniapassimaksu saamasi maksulinkin kautta vähintään kaksi (2) päivää ennen testiin tuloa.
Varaa testiin mukaan henkilöllisyystodistus ja kuivamustekynä (sininen)
Henkilötodistukseksi hyväksytään:
- suomalainen ajakortti, passi, ajo- tai mopokortti ja kuvallinen Kela-kortti
- ulkomaalainen henkilökortti ja passi
- muukalaispassi (hyväksytään vain, jos muukalaispassissa ei ole merkintää siitä, että asiakirjanhaltijan helkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
- pakolaisen matkustusasiakirja (hyväksytään vain, jos pakolaisen matkustusasiakirjassa ei ole merkintää siitä, että asiakirjan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
- viranomaisen (poliisi/rajavartiosto) antama asiakirja, jossa kopio passista viranomaisen leima ja maininta siitä, että passi on toistaiseksi viranomaisen hallussa. Tätä asiakirjaa voi käyttää välikaikaisesti henkilöllisyyden todistamiseen.
- Maahanmuuttoviraston pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille myöntämä oleskelulupakortti tai oleskelukortti

Testin suorittamiseen on aikaa maksimissaan 45 minuuttia. Testistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta.

Testi tehdään täysin itsenäisesti. Testissä ei saa käyttää apuvälineitä, katsoa vastauksia muilta tai puhua toisten kanssa. Mikäli ohjeita ei noudateta, se on peruste testin hylkäämiseen ja testattavan poistamiseen testitilasta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Testi arvioidaan Ruokaviraston ohjeiden mukaan.
Arviointi hyväksytty-hylätty.

Testin hyväksytty suorittaminen:
vähintään 34 oikeaa vastausta 40 väittämästä.

Suoritettuasi testin hyväksytysti saat hygieniapassitodistuksen ja -kortin sekä opintosuoritusotteen.