Siirry suoraan sisältöön

Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUP7031-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

12.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 30

Koulutus

  • Matkailun koulutus

Vastuuopettaja

Keijo Koskinen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija pystyy hyödyntämään aiemmin oppimaansa matkailupalvelujen tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opiskelija tietää kansainvälisille markkinoille suunnatun palvelutuotteen laadulliset kriteerit.

Sisältö

Sovitun matkailupalvelun tuotteistaminen ideasta markkinoitavaksi tuotteeksi.

Arviointiasteikko

H-5