Siirry suoraan sisältöön

Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC (3 op)

Toteutuksen tunnus: LUP7019-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Pekka Makkonen

Vastuuopettaja

Pekka Makkonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opintojaksolla opit käyttämään InDesign-taitto-ohjelmaa erilaisten painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamiseen.

Sisältö

Painettujen ja sähköisten julkaisujen valmistus.
Adobe InDesign -ohjelman käytön hallinta, tekstin hallinta taitossa sekä visuaalinen sommittelu.

Aika ja paikka

Verkko-opinnot 25.1.-15.5.2023

Oppimateriaalit

Opettajan toteuttama Moodle-aineisto
(linkki toimitetaan jakson alkaessa).

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot:
Sinun tulee itse hankkia käyttöösi Adobe InDesign -taitto-ohjelman CC-versio (tehtävät voi tehdä rajotetusti myös CC:tä edeltävillä versioilla).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

100% verkkotyöskentely: luentojen ja opetusaineistojen seuraaminen, harjoitustöiden tekeminen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -asteikolla. Täydennettävä tarkoittaa, että tehtävää on parannettava opettajan kommenttien perusteella.
Yksittäisten tehtävien arviointiperusteet ovat tehtäväantojen yhteydessä.

Sisällön jaksotus

Tehtävissä edetään kahden viikon jaksoissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Saadaksesi hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, sinun tulee suorittaa jakson kaikki tehtävät hyväksytysti.
Yksittäiset tehtävät arvioidaan.